Standarder og sertifikater

Gjeldende Standarder
RAL GZ 638 Gitterrist
DIN EN ISO 14122-3 Ståltrapper
DIN 24531 -2, 3 Trappetrinn i profilplank og GRP
DIN 24537 Gitterrist som gulvbelegg – del 1:
Gitterrist produsert av metall
DIN EN ISO 1461 Sinkbelegg lagt på stål via varmdypping (stykkgalvanisering) – krav og testing
BGI 588 Brosjyre om metallgulv
BGR 181 Sklisikringsegenskaper for gulv i arbeidsrom og arbeidsområder med sklifare
BS 4592 Industrigulv og trappetrinn – Generelle krav og monteringsanbefalinger


Last ned sertifikater