Gallerdurk

Gallerdurk kombinerar bärkraft, stabilitet och bra grepp i en konstruktion med god genomsiktlighet som lämpar sig väl för till exempel golv, plattformar, trappor och hyllor. Med egenskaper som robust, säker, snabbmonterad och lätt i förhållande till andra golvkonstruktioner är gallerdurken oumbärlig inom den tunga industrin. (Visa mer)

GALLERDURK, EN STABIL KONSTRUKTION SOM KOMBINERAR FUNKTION OCH ESTETIK.

Gallerdurk för golv, plattformar, trappor, hyllor, fasadbeklädnader och mycket annat.

Gallerdurk kombinerar bärkraft, stabilitet och bra grepp i en konstruktion med god genomsiktlighet som lämpar sig väl för till exempel golv, plattformar, trappor och hyllor. Med egenskaper som robust, säker, snabbmonterad och lätt i förhållande till andra golvkonstruktioner är gallerdurken oumbärlig inom den tunga industrin. Fabriker, raffinaderier, kraftstationer, stålverk, gruvor och oljeplattformar är exempel på industriella miljöer där gallerdurk är en bra lösning. Arkitekter och fastighetsbolag uppskattar nyttan av en produkt som är både estetisk och funktionell och använder gallerdurk som fasadbeklädnad, upphängt tak, solskydd samt andra arkitektoniska detaljer.

Gallerdurkens styrka sitter i konstruktionen och flexibiliteten.

Konstruktionen med bärstänger av stående plattjärn och tvärstänger som förbinder dessa med varandra gör att gallerdurk klarar tung belastning trots att den till 80 procent består av hål. All gallerdurk är som regel inramad med plattjärn, T-profiler eller U-profiler. Användningsområdena är många och gallerdurken ger rum för flexibla och kreativa lösningar med urskärningar och anpassningar.

Högt anseende utmärker MEISER Gallerdurk.

MEISER Gallerdurk ses av fackmän som en av de bästa produkterna i sitt slag i Europa. Serviceorienterade lösningar, hög kvalitet, kostnadseffektivitet, säkra leveranser och kompetens som ger trygghet genom hela affären är faktorer som bidrar till att MEISER har hög kundnöjdhet.

Kontakta MEISER så hjälper vi dig med såväl färdiga som skräddarsydda lösningar inom ramen för gallerdurkens breda användningsområde.