Halkskyddsegenskaper

Översikt över halkskyddscertifikat

GRANSKNINGS-GRUPP DURKTYP YTA STÅNG [MM] MASKVIDD [MM]
R10 gjuten slät yta (GS) 5/7 38 x 38
40 x 40
R10 gjuten slät yta (GS) 5/7 20 x 20
R10 gjuten typ för hög belastning slät yta (GS) 9/11 38 x 38
R10 säkerhetsgolv, gjutet droppformad yta solo (STS) - sluten
R11 säkerhetsgolv, gjutet droppformad yta kvintett (STQ) - sluten
R11 gjuten konkav (K) 5/7 13 x 13
R11 gjuten konkav (K) 5/7 20 x 20
R13 gjuten kvartssandad yta (QB) 5/7 13 x 13
R13 gjuten konkav (K) 6/8 25 x 25
R13 gjuten kvartssandad yta (QB) 5/7 38 x 38
40 x 40
R13 gjuten korundsandad yta (KB) 5/7 38 x 38
40 x 40
R13 gjuten konkav (K) 5/7
6/8
38 x 38
40 x 40
R13 gjuten kvartssandad yta (QB) 5/7 20 x 20
R13 gjuten korundsandad yta (KB) 5/7 20 x 20
R13 gjuten typ för hög belastning korundsandad yta (KB) 9/11 38 x 38
R13 gjuten konkav (K) 6/8 50 x 50
R13 gjuten korundsandad yta (KB) 6/8 50 x 50
R13 säkerhetsgolv, slutet kvartssandad yta (QB) - sluten
R13 säkerhetsgolv, slutet korundsandad yta (KB) - sluten
R13 Lättdurk korundsandad yta (KB) 15 (I-Stab) 38 x 152

Testutrustning

Som testutrustning (se figur) används en platt, vridstyv platta med 600 mm bredd och 2 000 mm längd vars lutning kan justeras från 0 till 45° i längsgående riktning.

Lyfthastigheten för enheten alstrar en vinkelhastighet för plattan på maximalt 1° per sekund, det vill säga minst 45 sekunder behövs för att passera den totala vinkeln på 45°.

Lyftrörelsen kan styras av testpersonalen, antingen kontinuerligt eller i steg om 0,5°. En vinklemätningsenhet som är ansluten till testutrustningen anger plattans lutningsvinkel med avseende på horisontalplanet till 0,5° ± 0,2°.

Plattformar fästs vid testutrustningens längsgående sidor för testpersonalens säkerhet. [Utdrag ur BGR 181 och GUV-R 181]