Korrosionsbeständighet

GRP-durkar har hög korrosionsbeständighet som gör att de ofta används i olika tillämpningar. I följande tabell visas deras motståndskraft mot kemikalier,  som en icke bindande guide till att välja lämplig hartsmatris.

Vi hjälper dig gärna med råd för din specifika tillämpning

Den här informationen utgör inte en juridiskt bindande redogörelse och fråntar inte användaren skyldigheten att genomföra lämpliga analyser och tester. Därför går det inte att använda dessa redogörelser som grund för skadeståndskrav.

Klicka här för att ladda ned diagram över korrosionsbeständighet (pdf).