GRP-sandwichdurk

GRP-sandwichdurk

Produktinformation

GRP-sandwichdurk består av GRP-durk som garanterar den bärande funktionen, och två GRP-paneler laminerad på ovan- och undersidan.

I princip alla gjutna GRP-durkar kan användas som bas för GRP-sandwichdurkar.

Panelernas standardtjocklek är 3 mm.

En paneltjocklek på 5 mm finns på förfrågan. För att få en optimal förbindning mellan de två elementen planslipas durkarnas ytor innan panelerna lamineras.

I princip alla gjutna GRP-durkar kan användas som bas för GRP-sandwichdurkar.

Det finns ett urval olika ytor. Se våra förklaringar om antihalkegenskaper.