Säkerhet

Olycksförebyggande arbete samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen blir att viktigare för företag och institutioner. De olycksförebyggande regler som utfärdats av yrkesorganisationer och den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen (DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) är bindande juridiska förordningar, vilket betyder att företag som inte följer dem kan drabbas av allvarliga konsekvenser. I många fall leder arbetsolyckor som kunnat undvikas till betydande kostnader. Ett seriöst engagemang från företagets sida för säkra arbetsförhållanden påverkar både uppfattningen om företaget och gör att kunderna kan dra sina egna slutsatser om kvaliteten på produkterna och tjänsterna. Oavsett rättsliga följder, kostnader och skador på företagets rykte är det framför allt något annat vi måste komma ihåg: vi har de anställda att tacka för vår framgång – och det är människor som är värda vårt skydd.

Allt det här är goda skäl för att MEISER ska ta ämnet på stort allvar. Vi har tagit fram ett produktsortiment som hjälper dig att förebygga olyckor och utföra arbetet på ett säkert sätt.

Produkterna finns samlade i vår katalog ”Hälsa och säkerhet på arbetet” så att du snabbt kan se var det är möjligt och obligatoriskt att göra förbättringar.

Be din kontakt på MEISER om råd och gör en analys tillsammans med oss för att ta reda på hur du kan utforma dina arbetsytor så att de blir ännu säkrare. Detaljerad information finns i MEISERs broschyr om hälsa och säkerhet på arbetet.

Halkskydd – typer av tandning

Spetsig tandning SR 1

Den spetsiga tandningen används uteslutande för pressvetsdurk. Bärstången får särskilt skarpa tänder genom att halvmåneformade fördjupningar ordnas kontinuerligt bredvid varandra. Det ökar durkens halkskyddsegenskaper betydligt. Med den här profilen går det att få glidmotståndsklass R12 med vissa maskvidder.

Sågtandat glidmotstånd SR 2

Sågtandat glidmotstånd är bara möjligt med pressdurk och utmärks av den sågtandade stansningen på bärstängerna och/eller tvärstängerna. Med den här typen av glidskydd är den maximala glidmotståndsklassen R12. Den här glidskyddsprofilen utgör basen för andra specialformer i enlighet med utländska standarder (t.ex. DSB, Danmarks järnvägar).

Supertandat glidmotstånd SR 3

Supertandat glidmotstånd är bara möjligt med pressdurk och utmärks av extremt goda antihalkegenskaper. Bärstängerna och tvärstängerna är perforerade för att vara särskilt skarpkantade. Med den här formen kan den högsta glidmotståndsklassen R13 uppnås. Den här typen av tandning används framför allt inom livsmedelsbranschen och på ytor med stor nedsmutsning eller regelbunden kontakt med vätskor.

Standardtandat glidmotstånd SR 4

Standardtandat glidmotstånd utmärks av den halvcirkelformade stansningen på bärstängerna och/eller tvärstängerna, med kvarstående nät mellan tänderna. Det betyder att en glidmotståndsklass upp till R12 för pressdurkar (stansning på bärstången och tvärstången) och upp till R11 för pressvetsdurk (stansning endast möjlig på bärstången) kan uppnås. Den här versionen används som standarddurk utomhus i områden som besöks regelbundet.

Glidskyddscertifikat (tandning)

Översikt över glidskyddscertifikat (tandning)

Pressdurk, DIN 51130

MASKVIDD

BÄRSTÅNG (MM)

EGENSKAPER

TYP AV ANTIHALK-TANDNING

HALK-SKYDDS-KLASS

MATERIAL

YTA

BÄRSTÅNG

TVÄRSTÅNG

33,3 x 33,3 40/3 plan, halvcirkel-formad stansning plan, halvcirkel-formad stansning SR4 R12 AlMg1 eloxiderad
33,3 x 11,1 30/3 jämn jämn - R10 högvärdigt stål betad
33,3 x 33,3 30/3 plan, halvcirkel-formad stansning plan, halvcirkel-formad stansning SR4 R12 högvärdigt stål betad
33,3 x 11,1 30/3 jämn jämn - R10 S235 galvaniserad
33,3 x 11,1 30/3 jämn plan, halvcirkel-formad stansning SR4 R11 S235 galvaniserad
33,3 x 11,1 30/3 jämn skarp,halvcirkel-formad stansning SR3 R13 S235 galvaniserad
33,3 x 16,65 50/5 jämn tandad SR2 R12 S235 galvaniserad
33,3 x 22,2 30/3 skarp, halvcirkel-formad stansning skarp, halvcirkel-formad stansning SR3 R13 S235 galvaniserad
33,3 x 33,3 30/3 jämn jämn - R10 S235 galvaniserad
33,3 x 33,3 30/3 jämn tandad SR2 R12 S235 galvaniserad
33,3 x 33,3 30/3 jämn plan, halvcirkel-formad stansning SR4 R11 S235 galvaniserad
33,3 x 33,3 30/2 plan, halvcirkel-formad stansning plan, halvcirkel-formad stansning SR4 R12 S235 galvaniserad
33,3 x 33,3 30/3 plan, halvcirkel-formad stansning plan, halvcirkel-formad stansning SR4 R12 S235 galvaniserad
33,3 x 33,3 30/3 plan, halvcirkel-formad stansning skarp, halvcirkel-formad stansning SR3 R13 S235 galvaniserad
42 x 16 60/5 jämn jämn - R10 S235 galvaniserad
44,4 x 16,65 45/2 jämn jämn - R10 S235 galvaniserad
33,3 x 16,65 35/5 jämn jämn - R10 S235 galvaniserad

 

Fullpressdurk

MASKVIDD

BÄRSTÅNG[NBSP](MM)

EGENSKAPER

TYP AV ANTIHALK-TANDNING

HALK-SKYDDS-KLASS

MATERIAL

YTA

BÄRSTÅNG

TVÄRSTÅNG

33,3 x 33,3 36/1,9 plan, halvcirkel-formad stansning jämn SR4 R11 S235 galvaniserad

 

Pressvetsdurk, DIN 51130

MASKVIDD

BÄRSTÅNG (MM)

EGENSKAPER

TYP AV ANTIHALK-TANDNING

HALK-SKYDDS-KLASS

MATERIAL

YTA

BÄRSTÅNG

TVÄRSTÅNG

34,3 x 38,1 30/3 trubbig, halvcirkel-formad stansning jämn SR4 R12 VA betad
34,3 x 24,3 30/3 trubbig, halvcirkel-formad stansning vriden SR4 R11 S235 galvaniserad
34,3 x 38,1 30/3 jämn vriden - R10 S235 galvaniserad
34,3 x 38,1 30/3 skarp, halvcirkel-formad stansning vriden + urtagning svetsad SR11 R12 S235 galvaniserad
34,3 x 38,1 30/3 trubbig, halvcirkel-formad stansning vriden SR4 R11 S235 galvaniserad
34,3 x 50,8 30/3 trubbig, halvcirkel-formad stansning vriden SR4 R11 S235 galvaniserad

 

Offshoredurk

MASKVIDD

BÄRSTÅNG (MM)

EGENSKAPER

TYP AV ANTIHALK-TANDNING

HALK-SKYDDS-KLASS

MATERIAL

YTA

BÄRSTÅNG

TVÄRSTÅNG

38,1 x 101,6 30/3 trubbig, halvcirkel-formad stansning vriden SR6 R11 S235 galvaniserad

 

Glidskydd – tandning återfinns på bärstång, tvärstång och omgivande kant. Andra storlekar går att få baserat på ovanstående. Av produktionsskäl kan inte alla typer av glidskydd tillhandahållas för alla maskvidder eller bärstänger.

Vi hjälper dig gärna med råd!

Halkskyddsegenskaper

Under de senaste åren har frågan om gångbara ytors glidmotstånd blivit allt viktigare. På alla platser där ämnen som främjar glidning används, dvs. oljor, fetter och emulsioner, finns en ökad halkrisk.

Utomhus spelar vädret en viktig roll. Regn och snö kan snabbt omvandla många ytor till kanor. MEISER erbjuder en lösning på problemet och garanterar ett säkert grepp med MEISERs halkskyddsdurk som minskar halkrisken betydligt. Beroende på regelverk eller personliga säkerhetsbehov kan MEISER leverera durk med en klassificering från R9 till R13.

Det R-nummer som krävs för olika tillämpningsområden anges av ”Yrkesorganisationers regler för hälsa och säkerhet på arbetet (BGR181)”. En analys av glidmotståndet utförs av en oberoende testinstitution med tydligt definierad testutrustning.

 

Klassificering

GRAD HALKSKYDDSKLASS
Från 3° till 10° R9
Från 10° till 19° R10
Från 19° till 27° R11
Från 27° till 35° R12
Mer än 35° R13