Service GRP-System

För oss betyder service att vi löser kundernas problem. Du kan lita på att vi gör det och garanterar moderna kvalitetsprodukter med bästa kapacitet och prestanda. Processen börjar med våra omfattande planeringstjänster. Som GRP-experter kan vi planera användningen av GRP mycket snabbare och mer effektivt än de som bara hanterar GRP-produkter ibland. Ovanliga uppgifter är vår utmaning. Vi vill inte bara förverkliga dina idéer med hjälp av våra produkter, vi vill också utöka vår samling med lösningar. Nya uppgifter är inte bara en teknisk utmaning, utan även vår möjlighet att förbättra och utveckla företaget.

Planera / tillverka / montera

Planering, tillverkning och montering – allt via en enda källa.

Konstant utveckling och innovation gör att vi kan uppfylla alla dina behov.

Service är vår högsta prioritet. Det betyder:

  • råd om design, standarder och regler
  • framtagning av monterings- och produktionsritningar
  • tillhandahållande av stabilitetsbevis 
  • utveckling av kundspecifika anpassade lösningar.

Kvalitetssäkring kan tas för givet. Våra designer följer DIN/EN-standarder, arbetsskyddsregler och krav på olycksförebyggande.

Optimera paneler:

Du vet vilka durkstorlekar du behöver, men har inte tid att använda standardlängder. Eller du kanske måste göra så många justeringar att en leverans med monteringsfärdiga durkar är oekonomiskt.

Prova mattor – vi har många på lager. Du behöver bara tala om hur många du behöver.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (enl. EU-kod 91/155/EU)

Gebr. MEISER GmbH
Edmund Meiser Straße, DE-66839 Schmelz-Limbach, Tyskland
Telefon: +49 6887 309 0
Fax: +49 6887 309 3133

MEISER Vogtland OHG
Am Lehmteich 3, DE-08606 Oelsnitz, Tyskland
Telefon: +49 37421 500
Fax: +49 37421 502240

Durk och profildragna GRP-profiler (glassfiberförstärkt plast)

Säkerhetsdatablad tätningslack

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT 1907/2006/EG, ARTIKEL 31