Standarder och certifikat

GILTIGA STANDARDER
RAL GZ 638 Durk
DIN EN ISO14122-3 Ståltrappor
DIN 24531 -2, 3 Trappsteg i lättdurk och GRP
DIN 24537 Durk som golvbeläggning – del 1:
Durk tillverkad av metall
DIN EN ISO 1461 Zinkbeläggningar applicerade på stål via varmförzinkning (styckgalvanisering)
– krav och testning
BGI 588 Broschyr om metalldurk
BGR 181 Halkskyddsegenskaper för golv i arbetsrum och arbetsområden med halkrisk
BS 4592 Industrigolv och trappsteg – Allmänna krav och monteringsrekommendationer

Klicka här för att ladda ner våra certifikat.