Bezpečnost

Podniky a instituce stále více zdůrazňují téma bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Předpisy pro prevenci úrazů vydané profesními sdruženími a nemocenskými pojišťovnami sdruženými v Německé zákonné úrazové pojišťovně (DGUV) jsou závaznou právní předlohou a jejich nedodržení může mít pro firmy nedozírné následky. To, jaký postoj firmy zaujímají k vytváření bezpečného a příjemného pracovního prostředí, se velmi výrazně projevuje na jejich image a ovlivňuje názory zákazníků na kvalitu výrobků a služeb. Zanedbatelné nejsou ani náklady, které firmy nadměrně zatěžují v případě úrazů, kterým bylo možné předejít.

Toto vše jsou důvody, které vedly firmu MEISER k tomu, aby se tématem zabývala hlouběji. Vyvinuli jsme celou řadu produktů, které pomohou vám i Vašim zákazníkům předcházet úrazům a vytvářet bezpečnější podmínky práce.

Tyto produkty jsme spojili do vlastního katalogu „Bezpečnost práce“, který by měl poskytnout náhled do oblastí, kde je možné a nutné zlepšení.

Kromě důsledků nedodržení zákonných předpisů, vzniklých nákladů i poškození image firmy je nutné si uvědomit zásadní věc: za svůj úspěch vděčíme svým zaměstnancům, lidem, které je třeba chránit. Nechte si od nás poradit, nechte náš tým, aby provedl analýzu Vašeho pracoviště a navrhl bezpečnější řešení. Detailní informace naleznete v prospektu o bezpečnosti práce, vydaném firmou MEISER, případně vám budou poskytnuty obchodním partnerem.

Varianty protiskluzového provedení

Špičaté ozubení jako protiskluzové provedení SR1

Špičaté ozubení se používá jako protiskluzová ochrana pouze u svařovaných lisovaných roštů. Nosný pás je přitom opatřen výraznými špičatými zářezy, srpkovité výřezy na sebe plynule navazují. Tím se výrazně zvyšují protiskluzové vlastnosti tohoto typu roštu. U tohoto profilu lze při určitém rozměru ok dosáhnout protiskluzové třídy R12..

Pilovité protiskluzové provedení SR2

Pilovité protiskluzové provedení je možná pouze u lisovaných roštů a vyznačuje se zářezy ve tvaru pilových zubů na nosných páscích a/nebo nenosných prutech. Díky tomuto protiskluzovému provedení je možné dosáhnout maximální protiskluzové třídy R12. Tento protiskluzový profil se používá i u jiných speciálních forem podle zahraničních standardů (např. Dánské dráhy). V případě potřeby se prosím na nás obraťte se svými dotazy.

Super protiskluzové provedení SR3

Super protiskluzové provedení je možná pouze u lisovaných roštů a vyznačuje se extrémními protiskluzovými vlastnostmi. Výřezy na nosných páscích a nenosných prutech zde mají velmi ostré hrany. Tato forma umožňuje dosažení nejvyšší protiskluzové třídy R13. Tyto rošty se používají především v potravinářství a v oblastech s vysokým stupněm znečištění, případně tam, kde dochází k častému kontaktu s kapalinami.

Standardní protiskluzové provedení SR4

Standardní protiskluzové provedení se vyznačuje půlkulatými výřezy na nosných páscích a/nebo nenosných prutech, přičemž mezi výřezy jsou zachovány můstky. Takto lze u lisovaných roštů docílit protiskluzové třídy až R12 (výřezy na nosných páscích i nenosných prutech) a u svařovaných lisovaných roštů třídy R11 (výřezy jsou možné pouze na nosném pásu). Tato varianta se používá jako standardní varianta ve frekventovaných venkovních prostorech.

Certifikáty protiskluzové ochrany

Přehled

Rošty, zkoušené podle DIN 51130

HODNOCENÁ SKUPINA

TYP ROŠTU

ROZVRŽENÍ OK

NOSNÝ PÁS (MM)

DRUH
PROTISKLU- ZOVÉHO
PROVEDENÍ

MATERIÁL

POVRCH

R10 Svařovaný rošt 34 x 38 30/3 bez S 235 JR+N zinkovaný
R10 Svařovaný rošt 34 x 50 30/3 SR 4 T S 235 JR+N zinkovaný
R10 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 bez S 235 JR+N zinkovaný
R10 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 SR 4 T S 235 JR+N *KTL
R10 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 SR 4 F S 235 JR+N zinkovaný
R10 Lisovaný rošt 33 x 33 30/2 bez S 235 JR+N zinkovaný
R10 Lisovaný rošt 33 x 11 30/3 bez V4A mořený
R10 Lisovaný rošt 33 x 11 30/2 bez S 235 JR+N zinkovaný
R10 Lisovaný rošt 33 x 16 30/5 SR 4 F S 235 JR+N zinkovaný
R11 Svařovaný rošt 34 x 38 30/3 SR 4 T S 235 JR+N zinkovaný
R11 Svařovaný rošt 34 x 38 30/3 SR 4 T S 235 JR+N zinkovaný
R11 Svařovaný rošt 34 x 24 30/3 SR 4 T S 235 JR+N zinkovaný
R11 Svařovaný rošt 34 x 38 30/3 SR 4 T S 235 JR+N zinkovaný
R11 Svařovaný rošt 34 x 50 30/3 SR 4 T S 235 JR+N zinkovaný
R11 Svařovaný rošt OFFSHORE 38 x 101 30/3 SR 6 T S 235 JR+N zinkovaný
R11 Lisovaný rošt 33 x 11 30/2 SR 2 TF S 235 JR+N zinkovaný
R11 Lisovaný rošt 33 x 11 30/2 SR 2 F S 235 JR+N zinkovaný
R11 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 SR 2 F S 235 JR+N zinkovaný
R11 Lisovaný rošt 33 x 16 50/5 SR 2 F S 235 JR+N zinkovaný
R11 Lisovaný rošt 33 x 11 30/3 SR 4 F S 235 JR+N zinkovaný
R11 Lisovaný rošt 33 x 11 30/2 SR 4 F AlMg3 surový
R11 Nášlapná hrana     děrovaný S 235 JR+N zinkovaný
R12 Svařovaný rošt 34 x 38 30/3 SR 11 T S 235 JR+N zinkovaný
R12 Lisovaný rošt 33 x 33 30/2 SR 4 TF AlMg3 surový
R12 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 SR 4 TF 1.4301 mořený
R12 Lisovaný rošt 33 x 33 25/3 SR 3 F S 235 JR+N zinkovaný
R12 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 SR 4 TF S 235 JR+N zinkovaný
R12 Lisovaný rošt 33 x 33 30/2 SR 2 TF S 235 JR+N zinkovaný
R12 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 SR 4 T + SR 3 F S 235 JR+N zinkovaný
R12 Lisovaný rošt 33 x 33 30/5 SR 4 T + SR 3 F S 235 JR+N zinkovaný
R13 Lisovaný rošt 33 x 22 30/3 SR 3 TF S 235 JR+N zinkovaný
R13 Lisovaný rošt 33 x 33 30/3 SR 3 TF S 235 JR+N zinkovaný
R13 Lisovaný rošt 33 x 11 30/3 SR 3 F S 235 JR+N zinkovaný

Protiskluzové výřezy se nacházejí na: T (NP) = nosném pásu, F (NNP) = nenosném prutu, R (OL) = krajním lemu. V návaznosti na tyto údaje jsou možné i jiné rozměry. Z důvodu používaných výrobních technoligií není možné vyrobit všechny varianty protiskluzového provedení u všech nosných pásů a rozměrů ok. Rádi vám ale v tomto směru poradíme!

*KTL = Katodové ponorné lakování

Bezpečnost chůze, opatření proti uklouznutí

V posledních letech nabyla tématika bezpečné chůze v pochozích prostorách na velkém významu. Všude tam, kde se pracuje s látkami, které vytvářejí kluzké povrchy, jako jsou oleje, tuky a emulze, je riziko uklouznutí velmi vysoké.

Na extérierových prostranstvích hraje rozhodující roli vliv počasí a podnebí. Déšť a sníh dokáží velmi rychle proměnit mnoho míst v dokonalá kluziště. Firma MEISER nabízí řešení i pro tyto situace a u svých roštů s protiskluzovou úpravou garantuje jejich bezpečnost. Rošty výrazně snižují nebezpečí uklouznutí nebo sesmeknutí. Firma MEISER dodává podle požadavků normy nebo podle individuálních nároků na bezpečnost podlahové rošty klasifikace R9 až R13.

Požadavky pro různé oblasti využití vztahující k jednotlivým R-číslům jsou určeny v „Profesních pravidlech bezpečnosti práce a ochrany zrdraví při práci (BGR181)“. Protiskluzové vlastnosti testuje nezávislý zkušební institut pomocí jasně definovaného zkušebního zařízení.

DĚLENÍ

STUPNĚ TŘÍDA R
od 3° do 10° R9
od 10° do 19° R10
od 19° do 27° R11
od 27° do 35° R12
více než 35° R13