Impressum

Provozovatel stránek:

Gebrüder Meiser GmbH
Edmund Meiser Straße 1
66839 Schmelz-Limbach

Telefon: +49 (6887) - 3 09-0
Telefax: +49 (6887) - 3 09-30 00
E-Mail: info@meiser.de

Jednatel: Edmund Meiser, Wolfgang Meiser, Ulrich Meiser, Wolfgang Schell

Soud spravující obchodní rejstřík: Amtsgericht Saarbrücken

IČO: HRB 52395

DIČ: DE 137 868 041

Odpovědnost za obsah dle §55 odst. 2 RStV:

Claudia Wagner, Edmund Meiser Straße 1, 66839 Schmelz-Limbach

 

Poznámka k autorským právům

Obsah a dílo vytvořené na těchto stránkách společností Gebrüder Meiser GmbH podléhají především německému autorskému právu. Příspěvky třetích stran jsou jako takové označeny. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoliv způsob zhodnocování nad hranicemi autorského práva podléhají písemnému souhlasu dotyčného autora resp. zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je dovoleno pouze pro soukromé, nekomerční potřeby.

 

Vyloučení odpovědnosti (Disclaimer)

I přes pečlivou obsahovou kontrolu při uveřejnění odkazů se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za obsah externích odkazů. Uveřejnění externích odkazů neznamená, že si jimi přisvojujeme obsah stránky, na kterou odkazujeme. Za obsahy externích stránek nese vždy odpovědnost dotyčný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na které odkazujeme, byly z hlediska možného porušení práva prověřeny k okamžiku uveřejnění odkazu. Společnost Gebrüder Meiser GmbH tímto prohlašuje, že k okamžiku uveřejnění externích odkazů nebyly na externích stránkách, na něž odkazujeme, zjevné žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí vzhled, obsah či autorství externích stránek, na které odkazujeme či se s nimi propojujeme, nemá společnost Gebrüder Meiser GmbH žádný vliv. Společnost se tedy tímto výslovně distancuje od všech obsahů externích stránek, na které odkazuje / se kterými se propojuje a které byly změněny po uveřejnění těchto odkazů. Při zjištění porušení práva budou takového odkazy obratem odstraněny.

Internetová nabídka společnosti Gebrüder Meiser GmbH byla vytvořena s velkou pečlivostí; přesto není možné vyloučit výskyt chyb. Společnost Gebrüder Meiser GmbH proto žádným způsobem, je-li to právně přípustné, neručí za obsahy internetové nabídky.

 

Ochrana dat

Toto prohlášení na ochranu dat platí pouze pro naše vlastní obsahy a neplatí pro webové stránky, na něž odkazujeme. Budete-li mít k tomuto prohlášení na ochranu dat jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit poštou nebo e-mailem. Naše kontaktní údaje naleznete nahoře na této stránce.

Při návštěvě našich webových stránek a při otevírání souborů zaprotokolovává náš server informace (především typ prohlížeče, datum a čas otevření). V těchto případech se nejedná o osobní údaje, které bychom mohli přiřadit určité konkrétní osobě. Veškerá tato data vyhodnocujeme pouze pro statistické účely, neposkytujeme je třetím stranám ani je nepropojujeme s dalšími údaji. Zaprotokolované informace jsou po statistickém vyhodnocení zpravidla po týdnu vymazány.

Použití našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů.

Vyžaduje-li nabídka na našich webových stránkách zadání vašich osobních dat nebo obchodních údajů (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), jsou tato data využita pouze k uvedenému účelu. vámi zadaná data se využijí pouze na příslušném místě webových stránek a nepodléhají žádným následným změnám.

V ostatních případech jsou vaše osobní údaje poskytovány třetím stranám především pro účely marketingového průzkumu/ reklamy poté, co nám k tomu udělíte váš výslovný souhlas nebo je to na základě zákona naše povinnost. Souhlas můžete kdykoliv bez uvední důvodů odvolat písemnou formou nebo e-mailem. Odvolání směřujte na adresu: Gebrüder Meiser GmbH, Edmund Meiser Straße 1, 66839 Schmelz-Limbach, telefax: +49 (6887) - 3 09-30 00, e-mail: info@meiser.de.

Máte kdykoliv právo na poskytnutí informace o datech uložených k vaší osobě. Informace se týkají především účelu zpracování dat, jejich původu a příjemce. O informaci můžete zažádat písemně nebo e-mailem na následující adrese: Gebrüder Meiser GmbH, Edmund Meiser Straße 1, 66839 Schmelz-Limbach, telefax: +49 (6887) - 3 09-30 00, e-mail: info@meiser.de.

Uložení a využití vašich osobních údajů můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Odvolání směřujte na adresu: Gebrüder Meiser GmbH, Edmund Meiser Straße 1, 66839 Schmelz-Limbach, telefax: +49 (6887) - 3 09-30 00, e-mail: info@meiser.de.

Upozorňujeme na skutečnost, že internetový přenos dat (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní slabiny (např. váš poskytovatel e-mailových služeb), na něž společnost Gebrüder Meiser GmbH nemá žádný vliv.

Prohlášení k ochraně dat při používání Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašich návštěv webových stránek. Informace o vašem procházení webových stránek vytvořené cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Pro naše webové stránky jsme aktivovali anonymizaci IP, vaše IP-adresa je tedy Googlem v rámci členských států Evropské unie nebo ve státech EHP předem krácena.

Pouze ve výjimečných případech je na server v USA přenášena úplná IP-adresa a tam krácena. Na pokyn provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat pro vyhodnocení vašich návštěv těchto webových stránek, pro vytváření reportů o aktivitách na webových stránkách a pro další služby spojené s využíváním internetu určené provozovateli těchto webových stránek. Vaše IP-adresa poskytnutá v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude spojována jinými daty z Googlu. Ukládání cookies můžete sami zakázat příslušným nastavením softwaru ve vašem vyhledávači; opozorňujeme však, že tím popřípadě omezíte možnost využívání všech funkcí na těchto webových stránkách v plném rozsahu. Zakázat můžete navíc i ukládání dat vyrobených cookies v souvislosti s vašimi návštěvami těchto webových stránek (včetně vaší IP-adresy) společností Google tím, že kliknutím na následující odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete a nainstalujete prohlížečový plugin, který je zde i dispozici.

Odpovědná osoba za koncepci, design, programování a realizaci

 

Při dotazech týkajících se hostingu a technické realizace naší webové prezentace se prostřednictvím uvedených kontakních údajů obracejte na firmu Squild GmbH.

 

Zdroje obrazového materiálu: