Hady MEISER Egypt

Skupina Multi M Group se sídlem v Káhiře je úspěšná rodinná firma. Přibližně 1000 zaměstnanců zde vyrábí široké spektrum produktů se stěžejním zaměřením na tahokovy a ocelový nábytek ale i různé součásti pro automobilový průmysl.

Již počátkem 90. let začala společnost Multi M v severní Africe s výrobou a prodejem podlahových roštů. Při hledání nejmodernější výrobní techniky a správného strategického partnerství pro budování a rozvoj obchodních aktivit narazila nakonec na společnost MEISER. I pro společnost MEISER se jedná o ideální příležitost zahájit svou působnost i v Africe. Mezi oběma vlastnickými rodinami El Sayedů a Meiserů dochází velice rychle k vybudování partnerských vztahů, založených na přátelství a vzájemné důvěře. Tato skutečnost obě strany utvrdí v realizaci záměru uzavřít strategické partnerství a vybudovat společný podnik.

Společnost Multi MEISER Egypt je založena v roce 1999. Za pouhých 6 měsíců výstavby dává rodina El Sayedů k dispozici moderní výrobní halu, MEISER ve Vogtlandu staví a instaluje pro egyptský trh vhodné stroje. Pod vedením pana Eslama El Sayeda, syna zakladatele skupiny Multi M Group pana Abdela Hady El Sayeda, nastává razantní rozvoj. Deset po sobě následujích let obrat i výnosy rostou. V roce 2009 se společnost stěhuje do nové průmyslové zóny. Zde si postavila novou výrobní halu o celkové ploše 10 0000 m2. Vytváření hodnot je posíleno instalací dvou zařízení na dělení materiálu. Společnost se na počest Abdela Hadyho El Sayeda přejmenovává na HADY MEISER. Vynikající kvalita podlahových roštů vyráběných firmou HADY MEISER je zárukou vedoucí pozice na severoafrickém trhu. Budoucnost společnosti je perspektivní, i když politický převrat v Egyptě v únoru 2011 staví zemi před velkou zkoušku výdrže.

Založení: 2000
Počet zaměstnanců: 110
Zaměření: Prodej podlahových roštů
Odbytová oblast: Severní Afrika
Hady Meiser Egypt

2 Asma Fahmy St. - Heliopolis
Kairo - Ägypten

Telefon: + 20 (0) 2 241 75 822
Telefax: + 20 (0) 2 229 03 879

Produktion und Verkauf:
El Shrouk Industrial Zone
Khanka, Kaliobia

Telefon:  + 20 (0) 2 446 04 272-3
                + 2010 (0) 172 60 68
                + 2010 (0) 172 61 35
Telefax:  + 20 (0) 2 446 04 123
                + 20 (0) 2 446 98 047
                + 20 (0) 2 446 98 212