Energetický management

Ve firmě meiser úspěšně certifikován systém energetického managementu podle iso 50001.

Ve firmě MEISER byl v roce 2013 auditory společnosti GZQ mbH certifikován systém energetického managementu podle ISO 50001. Hlavním cílem při zavádění systému energetického managementu je snížení spotřeby energií, tedy spotřeby elektrické energie, plynu a topných olejů. Certifikací se v politice firmy pevně ukotvilo téma spotřeby energií a ochrany životního prostředí. To vedlo k systemizaci projektů podporujících snižování spotřeby energií a ty se staly součástí strategie společnosti. K prvním již realizovaným opatřením patří přechod na technologii LED v osvětlení celé výrobní haly, zavedení senzorů, které evidují potřebnost osvětlení a regulují intenzitu svícení, a také implementace systému zpětného získávání tepla.

Po 4 letech postupného zlepšování energetické výkonnosti můžeme zpětně vidět trvalý, a nepřetržitě se zlepšující systém energetického managementu. Díky úspěšné integraci systému energetického managementu do všech procesů, bylo zavedeno mnoho úsporných projektů ve spolupráci se všemi odděleními a úseky. Vycházíme z toho, že mají významný vliv na rozpočet energií v rámci probíhajících projektů v aktuálním obchodním období. Aktuálními projekty jsou vedle sanace topných zařízení, zavedení měrného systému. Tento systém umožňuje možnost včasného zahájení nápravných
opatření.