Odolnost GFK-produktů vůči prostředí

GFK podlahové rošty se používají vedle ostatních vlastností kvůli své vysoké korozní odolnosti pro různé způsoby použití. Níže uvedená tabulka odolnosti proti médiím nabízí nezávaznou pomoc pro orientaci při výběru vhodné pryskyřičné matrice.

Rádi vám osobně poradíme ohledně vašeho specifického případu použití.

Tyto informace nejsou právně závazné a nezbavují uživatele povinnosti provést vlastní šetření a zkoušky. Z údajů tedy nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu škody.

» Tabulka odolností vůči prostředí ke stažení