Gebrüder MEISER GmbH

Největší výrobní závod, srdce společnosti MEISER, se stejně jako centrála firmy nachází v Sársku ve městě Schmelz-Limbach. Ze Schmelz-Limbachu, sídla rodiny Meiserů, jsou koordinována všechna významná rozhodnutí. Zde všechno začalo, po malých krůčcích se zde budovala a rozvíjela, rozšiřovala a modernizovala firma MEISER. Naše uznání na tomto místě patří průkopníkům oněch začátků: Wilfriedu Geibovi, Erichu Petrymu a Achimu Riviniusovi, jež se zásadní měrou zasloužili o úspěšný rozvoj společnosti. Žádná z dalších poboček nesymbolizuje historii společnosti lépe než Limbach. Milníky prvních 25 let představují pro Limbach zajisté první výrobní závod na rošty v roce 1960, první zinkovna v roce 1969 a výstavba haly BEA v roce 1972 a v neposlední řadě také rozšíření zinkovny v roce 1976. V tomto čtvrtstoletí zaměřuje Edmund Meiser své stěžejní podnikatelské aktivity na pozinkování, obchod s ocelí a její zpracování. Terpve začátkem 80. let je učiněno strategické rozhodnutí pro produkt podlalhových roštů. Důsledně a ve vysokém tempu následuje rozsáhlé rozšiřování výroby.

V roce 1984 vzniká první větší výroba podlahových roštů, v roce 1987 následuje vybudování závodu na dělení materiálu, v roce 1991 rozvoj pokračuje výstavbou expedičních a skladových kapacit. V roce 1998 je přijato rozhodnutí zdvojnásobit stávající kapacity výroby roštů. Na celkové ploše cca 60 000 m2 vzniká nová vysoce moderní výrobní hala a nová, architektonicky náročná centrální správní budova. O 10 let později, v roce 2008 jsou zahájeny práce na projektu přestavby „MEISER v Limbachu 2011“, největším investičním programu v historii společnosti o objemu 40 mil. €.

Nejprve vznikají nové haly vybavené nejmodernějším strojovým parkem pro novou oblast obchodování – výroby trubek. V dubnu 2009 se zahajuje provoz a dnes jejich kapacita představuje cca 50 000 tun ročně. Paralelně je ve spolupráci s vládou spolkové země Sársko zahájena výstavba dnešní silnice 1. třídy, za tímto účelem je nutné snést zeminu o objemu 350 000 m³. Krátce nato je vystavěn komplex hal včetně zaintegrovaného logistického centra o celkové ploše 24 000 m2 a instaluje se vysoce moderní zařízení na zakázkové kusové zinkování. Dokončením výstavby a celkovým rozšířením posiluje lokalita v Limbachu v létě 2011 svoji pozici hlavního garanta výkonnosti společnosti MEISER. V té době vyrábí přibližně 800 zaměstnanců v areálu o celkové ploše 240 000 m2 a s celkovou zastřešenou plochou hal 60 000 m2 dělený materiál z pásoviny, pásovinu lisovanou za studena, podlahové rošty, trubky, ale i sudové obruče z pozinkované pásoviny. Tuto lokalitu dnes řídí rodina Meiserů společně s operativním vedením firmy

Založení: 1956
Počet zaměstnanců ca. 1000
Zaměření: Výroba a prodej odporově svařovaných roštů, lisovaných roštů, sudových obručí, dělené pásoviny a pásoviny válcované za studena
Odbytová oblast: celý svět
Gebrüder MEISER GmbH

Edmund Meiser Str. 1
D-66839 Schmelz-Limbach

+49 6887 309 0
info@meiser.de

MEISER Vogtland OHG

Historicky jedinečná šance rozšířit obchodní aktivity po sjednocení Německa i ve východním Německu se naskýtá již v roce 1990. Po několika průzkumných cestách Edmunda Meisera a několika málo rozhovorech s tehdejším ředitelem přebírá společnost MEISER bez dlouhého váhání v roce 1991 bývalou výrobu přípravků MLK v Plauenu s přibližně 50 zaměstnanci. K založení firmy pod názvem MEISER Gitterroste GmbH & Co. KG dochází 1. února 1991 a již od začátku dubna 1991 se zde pod vlajkou společnosti MEISER vyrábějí první lisované rošty. Prostory bývalého kombinátu však začnou být v důsledku výjimečné dynamiky rozvoje firmy brzy těsné a nástává nutnost se přestěhovat. V několik kilometrů vzdálené lokalitě Oelsnitz je v roce 1993 nově vybudována průmyslová zóna Johannisberg.

V roce 1994 sem společnost MEISER stěhuje svůj nově zřízený závod na výrobu podlahových roštů a schodišť. Vlastní zařízení na dělení materiálu po vzoru mateřského závodu v Limbachu, okamžitě zvyšuje nezávislost tohoto výrobního závodu a sortiment výrobků se rozšiřuje o vinohradní sloupky z oceli. Krátce nato dochází k další velké investici. Spolu s firmou uwM Stanztechnik se výrazně rozšiřuje výroba odporově svařovaných roštů. Současně nabývá na významu výroba nástrojů a zařízení, a Oelsnitz začíná mnohem více než v minulosti, fungovat jako technické výrobní centrum společnosti MEISER. Celkovou investici ve výši 50 mil. DEM se završuje výstavba nových centrálních kanceláří. Koupí nevyužívané nemovitosti dochází k dalšímu rozšíření firemních ploch, vznikají přístavby ke stávajícím halám.

V areálu o celkové ploše více než 180 000 m2 a cca 40 000 m2 zastřešených výrobních ploch je dnes zastoupen celý hodnotový řetězec společnosti MEISER. Vlastní zařízení na dělení materiálu a na tažených drátů, četné výrobní linky pro odporově svařované rošty a lisované rošty, vícero profilovacích linek na výrobu vinohradních sloupků a atypických profilů, jakož i v roce 2003 zahájená výroba plechových profilů jsou zárukou dnes téměř 600 jistých pracovních míst a zajímavé budoucnosti pro vysoce motivované zaměstnance. Společnost MEISER ve Vogtlandu je vzorovou ukázkou vydařené kombinace cílené finanční podpory a trvale udržitelné firemní strategie. Vlastní výroba strojů a zařízení jsou navíc zárukou dalšího rozvoje již existujících aktivit v zahraničí (Dubaj, Turecko apod.), a i zde nabízí možnost vybudování dalších výrobních kapacit. Pod dlouholetým vedením pana Franka Degenkolba a pana Dietmara Prätoriuse se společnosti MEISER od samého počátku daří firmu úspěšně rozvíjet i v nových spolkových zemích. V roce 2008 odchází pan Prätorius do důchodu, jeho nástupcem se stává pan Robert Vièl. Ten společně s panem Degenkolbem dále rozvíjí záměr diverzifikace.

Založení 1991
Počet  zaměstnanců: ca. 1000
Zaměření: Výroba a prodej roštů, schodišťových systémů, plechových profilů, dělené pásoviny, vinohradních sloupků, drátových roštů, GFK-roštů, profilů pro fotovoltaické systémy a HTS nosníků
Odbytová oblast: celý svět
MEISER Vogtland OHG

Am Lehmteich 3
D-08606 Oelsnitz

Tel.: +49 (37421) 50 0
Fax: +49 (37421) 50 2220

MEISER St. Ingbert německo

V létě 1997 kupuje společnost MEISER od drátoven St. Ingbert (bývalá firma Saarstahl AG) divizi kontinuálního žárového zinkování ohroženou likvidací. Na pozadí skutečnosti, že právě tato divize bývala svého času jedním z velkých zákazníků našeho závodu na zpracování oceli ve Schmelz-Limbachu, je tak dána možnost udržení tohoto dodavatelského propojení a současně začlenění produktů průběžného žárového zinkování do výrobní palety společnosti MEISER. Po mnoho let zanedbávaný výrobní závod společnost MEISER v rozmezí následujících čtyř let až do roku 2002 rozsáhle modernizuje a sanuje investičním programem ve výši cca 8,5 mil. Eur. Vedle přestavby stávajícího zařízení na průběžné zinkování se do popředí dostává výstavba druhé, kompletně nové linky, odpovídající nejnovějšímu stavu techniky.

Počínaje otevřením této nové linky na průběžné zinkování v roce 2002 disponuje společnost MEISER nejmodernějším a nejvýkonnějším zařízením na zinkování úzké pásoviny v Evropě. Přibližně 100 metrů dlouhá plně automatizovaná linka splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a samozřejmě odpovídá i všem aktuálním standardům z hlediska ochrany životního prostředí. V roce 2005 jsou přijata další rozhodnutí týkající se investic do průběžného zinkování. Paletu produktů společnosti MEISER doplňuje produkt pásoviny pro sudy. Vlastní výrobní zařízení jsou zárukou vysoce flexibilních dodávek pro přední výrobce sudů sídlících ve Francii. Pozinkovaná pásová ocel navíc dodnes nalézá hlavní uplatnění v podobě zemnicích pásů, ale i jako výchozí produkt při výrobě ražených a ohýbaných dílů.

Opomineme-li podlahové rošty, je výrobní závod St. Ingbert pro společnost MEISER velice významný, neboť přináší tolik potřebnou diverzifikaci.

Založení: 1997
Počet zaměstnanců: 46
Zaměření: Zařízení pro průběžné zinkování pásoviny pro sudy, sudových obručí, zemnicích pásů, ražených a ohýbaných dílů
Odbytová oblast: celý svět
Gebrüder MEISER GmbH Bandverzinkung St.Ingbert

Alleestraße 5
D-66386 St. Ingbert

+49 6894921460
info@meiser.de

MEISER Zinkovna Schmelz-Limbach

Zinkovna v Limbachu byla vystavěna v roce 1984 a vychází ze zinkovny MEISER založené v roce 1969. Obchodním záměrem je klasické žárové zinkování produktů společnosti SPIG (závodu na výrobu ochranných svodidel) sídlícího již dříve v Limbachu a podlahových roštů společnosti MEISER. Do portfolia se řadí i zakázkové zinkování pro zámečníky a oceláře.

Po výstavbě první moderní zinkovací linky v roce 1975 je v roce 1990 postavena i druhá linka, jejímž úkolem je vycházet vstříc zvýšené poptávce. Dobré obchodní výsledky přinášejí nutnost výstavby dokonce třetí zinkovací linky v této lokalitě. Tato je koncipována speciálně pro zinkování podlahových roštů. Zařízení je optimálně zaintegrováno do procesů výroby podlahových roštů a jeho uvedením do provozu v roce 2011 je docílen výrazný kvalitativní posun.

Nová výstavba spojuje průmyslovou architekturu, která umí oslovit, s nejmodernější technikou. Životní prostředí i zaměstnanci se těší provozu bez škodlivých zplodin a s příkladnými pracovními podmínkami, které dávají zapomenout na běžné představy o provozu zinkovny. V roce 2013 je zahájena a dokončena kompletní sanace obou starých linek limbašské zinkovny.

Přechod na zemní plyn i kompletní odsávání v přípravě výroby a obou zinkovacích van jsou zárukou maximálně ekologického provozu všech tří zinkovacích linek. Svou celkovou kapacitou 130 000 tun se limbašská zinkovna řadí mezi nejefektivnější zařízení v celé Evropě a etabluje se jako výkonný partner v oblasti žárového zinkování sériově vyráběných dílů.

Poskytovaný servis vyzvedávání a dovozu, ale i nonstop servisní služby jsou maximálně oceňovány klienty v oblasti zinkování pro zámečníky.

Založení: 1984
Počet zaměstnanců: 63
Zaměření: Zinkovna
Odbytová oblast: Sársko, Rheinland-Pfalz
Gebrüder MEISER GmbH

Edmund Meiser Str. 1
D-66839 Schmelz-Limbach

+49 6887 309 0
info@meiser.de

MEA Metal Applications GmbH

S účinností od 1. ledna 2024 získala společnost MEISER skupinu společností MEA METAL APPLICATIONS.

Skupina MEA METAL APPLICATIONS je renomovaným a dlouholetým dodavatelem mřížek se silným postavením na trhu v tzv. regionu DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) s výrobními závody v Německu, České republice a Rumunsku, s přibližně 500 zaměstnanci a ročním obratem 50-60 milionů eur.

Tímto převzetím společnost MEISER dále rozšiřuje svou pozici lídra na evropském trhu s mřížkami. Další přítomnost na trhu umožní společnosti MEISER lépe proniknout na trh a pokrýt dosud nevyužité regiony a segmenty výrobků.

Založení: 1886
Počet zaměstnanců: 500
Zaměření: Výroba a distribuce mříží, příslušenství a pozinkování
Odbytová oblast: mezinárodní
MEA Metal Applications GmbH

Sudetenstraße 1,
D-86551 Aichach

+49 8251910
info.gitterroste@mea-group.com