Atypické konstrukce

Atypické konstrukce

Informace o výrobku

Atypickou konstrukcí míníme schodiště, která nespadají do žádné z kategorií běžně užívaných v naší firmě. Ve většině případů se sice jedná o spirálová nebo přímá schodišt, avšak s tím rozdílem, že ne vždy slouží k vytvoření únikové cesty nebo nemají funkci průmyslového shodiště.

Atypické konstrukce, mezi něž se na příklad řadí rozhledny, vynikají vždy svou jedinečností, protože je zde nutné propojit schodišťové prvky s ocelovou/dřevěnou konstrukcí.  Pro zdárný výsledek je zcela nezbytná úzká spolupráce výrobce, subdodavatelů a konstruktérů.

Schodiště, která se opírají o budovy, a svou stabilitu přebírají z vlastní konstrukce, se používají pouze zřídka. Tato možnost lze ale využít u ocelobetonových budov, které se vyznačují vysokou odolností proti zátěži.

Atypické konstrukce mohou výrazně vybočovat z běžných norem. Díky bohatému přístrojovému vybavení zvláště laserovým zařízením, jsme schopni uspokojit různá specifická přání zákazníků.

Způsob upevnění spirálového schodiště závisí podstatnou měrou na průměru a celkové výšce schodiště. Počet upevňovacích bodů se může lišit, rozhodujícím předpokladem je, zda je možné kotvit přímo do budovy. Pokud to stavební vlastnosti nedovolují, je možné k překlenutí tepelné izolace i k vyrovnání horizontálních výškových rozdílů mezi výškou výstupu a upínacího bodu použít konzoly.

Pokud protipožární předpisy vyžadují dodržení minimální vzdálenosti schodiště od budovy 1,5 m, poskytuje řešení prodloužení podesty v oblasti výstupu, případně trubková konstrukce u mezipodest. Konstrukční uspořádání konzolí vyplývá z přenášené síly a vzdálenosti, kterou je nutné překlenout.

Detaily, které jsou zákazníkovi posléze předloženy ke schválení, navrhujeme při přípavě prováděcí výkresové dokumentace.