Průmyslová a údržbová schodiště Zásobníková schodiště

Průmyslová a údržbová schodiště Zásobníková schodiště

Informace o výrobku

Zvláštní formou výstupů na zásobníky jsou zásobníková schodiště. Používají se zvláště v  průmyslových  protorách a na stavbu se dodávají jako jednotlivé díly. Ukotvení schodišťových stupňů, případně podpěry, se provede k zásobníku (navaří, případně jinak ukotví). Poté se našroubují a spojí drobnější díly, jako stupně a podesty, sloupky zábradlí a madla. Po ukončení svařování je nezbytně nutné provést konzervaci všech svarů.