Úniková a požární schodiště Přímá schodiště se středovým sloupem

Úniková a požární schodiště Přímá schodiště se středovým sloupem

Informace o výrobku

Použití jednotlivých nosníků v oku schodiště dodává celé konstrukci specifické vzezření, zároveň je však nutné zajistit spolehlivé přenesení sil na budovu. V tomto případě jsou role jasně rozdělené: budova nese schodiště – a nikoli naopak.

Nanesením další povrchové vrstvy na žárově pozinkované díly lze zvýšit povrchovou odolnost schodišťových dílů vůči korozi (u pochozích ploch je třeba tuto nutnost zvážit). Při povlakování pochozích ploch je totiž z důvodu mechanického namáhání vyloučena záruka. Konečné rozhodnutí o finálním provedení však samozřejmě zůstává na zákazníkovi. Barevný povlak umožňuje sladit schodiště s barevností celé stavby.

Realizace podobných stavebních záměrů je pro nás velkou výzvou, kterou vždy znovu rádi přijímáme