Úniková a požární schodiště Přímá schodiště

Úniková a požární schodiště Přímá schodiště

Informace o výrobku

Spirálová schodiště není možné instalovat ve všech budovách. V některých spolkových zemích požadují stavebně právní předpisy pro úniková/požární schodiště instalaci přímých schodišť.

Význaným argumentem pro intalaci přímého schodiště může být i nutnost vytvoření únikové cesty pro velké množství lidí, která by současně využila i přednosti geometrie schodiště.

Rozhodujícím faktorem bývají však velmi často také architektonická řešení, zvláště pokud se jedná o schodišťové věže se dvěma nebo čtyřmi nosníky. Použijeme-li podlahové rošty jako výztuž středových nosníků, převezmou funkci stabilizující stěny a schodišti dodají specifický charakter, jaký je patrný i na uvedeném příkladu.