Úniková a požární schodiště Schodištová věž se ctyřmi nosníky

Úniková a požární schodiště Schodištová věž se ctyřmi nosníky

Informace o výrobku

Kompaktní ocelová konstrukce přímých schodišť často uvádí v úžas. Zvláště ve větších budovách, jako jsou ubytovny, hotely a nemocnice, kde je nutné počítat s únikovými cestami pro velké množství lidí, je nutné instalovat stupně o šířce 1250 až 1500 mm, případně i větší. Vyšší statické zatížení většinou vyžaduje vyšší parametry nosné konstrukce.

V některých zemích požadují u těchto typů budov předpisy instalaci dětského madla ve výšce 650 až 750 mm nad pochozí rovinou schodiště, které zajišťuje bezpečnou únikovou cestu pro děti