Úniková a požární schodiště Spirálová schodiště

Úniková a požární schodiště Spirálová schodiště

Informace o výrobku

Standardní spirálová schodiště, která jsou v současnosti vyráběna firmou MEISER, jsou vybavena nasazovacím systémem, který se skládá z centrální trubky a příslušné objímky.Kdo nenajde v nasazovacím systému zalíbení, pro toho najde firma MEISER vždy vhodnou alternativu.Povrch schodišťových stupňů nemusí vždy tvořit podlahové rošty.Spirálová schodiště MEISER nabízíme v různých průměrech a v různých výškách.Zábradlí jako výtvarný architektonický prvek, který slouží k proměně celkového designu schodišť MEISER.Světlá šířka a užitná šířka schodišťových stupňů představují u spirálových schodišť MEISER vždy dva odlišné rozměry.Nášlap a stoupání by měly být přizpůsobeny lidskému kroku.Ukotvení schodiště do budovy je další významnou složkou bezpečnosti a stability spirálového schodiště.

Madlo na centrální trubce a zabezpečený přístup jsou doplňková opatření, která jednak zajišťují bezpečnou schůdnost schodiště a jednak zamezují přístup nepovolaným osobám.

MEISER je vlastníkem úplné profesní kvalifikace pro postupy svařování ocelových konstrukcí podle DIN 18800 díl 7; 2008-11 třída C a certifikát ES „vlastní závodní kontrola výroby při výrobě nosných konstrukčních dílů do EXC 2 podle EN 1090-2.

Atypická přání architektů nás vždy opakovaně staví před výzvu, jak tyto specifické požadavky naplnit v souladu s platnými předpisy. V oblasti výroby složitých svařovaných konstrukcí jsme pro vás spolehlivým partnerem.

Naším úkolem je navrhnout vám optimální řešení. Našim službám i obdorným schopnostem můžete plně důvěřovat.