ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Adatvédelmi Alaprendelet (Datenschutz-Grundverordnung) és a tagországok más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi-jogi rendelkezések értelmében az adatkezelő:

Meiser Ferroste Kft.
Papirgyári ut 13
H-2400 Dunaújváros
Tel: +36 (0) 25 511 - 100
Fax: +36 (0) 25 501 - 870
Email: info@meiser.de
Weboldal: www.meiser.hu

Adatvédelmi megbízott neve és címe

Ha kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatosan, kérem, írjon e-mailt vagy forduljon közvetlenül adatvédelmi megbízottunkhoz:
Az adatvédelmi megbízott elérhetősége:

W+ST Data Security GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Münchener Straße 1
66763 Dillingen

Tel: +49 (0) 6831 – 762 132
Fax: +49 (0) 6831 - 73040

datenschutzbeauftragter@w-st.de

Minden érintett személy bármikor, bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel és kezdeményezéssel fordulhat adatvédelmi megbízottunkhoz.

Általános adatok és információk kezelése

Ha meglátogatja weboldalunkat, általános természetű információk automatikusan rögzítésre kerülnek. Ezek az általános adatok és információk a szerver log fájljaiban eltárolódnak. Eltárolódhatnak az (1) alkalmazott böngészőtípusok és verziók, (2) a látogató rendszer által használt operációs rendszer, (3) az az internetoldal, melyről egy látogató rendszer a mi internetoldalunkra került (ún. Referer), (4) a webes aloldal, melyen keresztül internetes oldalunkat eléri, (5) az internetes oldal felkeresésének dátuma és időpontja, (6) egy internet-protokoll cím (IP-cím), (7) a látogató rendszer internetes szolgáltatója, ill. (8) egyéb hasonló adat és információ, melyek információtechnológiai rendszerünk elleni támadás esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Itt kizárólag olyan információkról van szó, melyek nem teszik lehetővé az Ön személyének azonosítását/ visszakövethetőségét. Ezek az információk technikailag szükségesek annak érdekében, hogy a weboldal Ön által kért tartalma korrekt módon megjelenjen, illetve, amelyek az internet használata során elengedhetetlenül szükségesek. Az ilyen jellegű anonim információkat statisztikailag kiértékeljük, hogy optimalizálni tudjuk internetes megjelenésünket, ill. a mögötte rejlő technikát.

Cookie-k (sütik)

Sok más weboldalhoz hasonlóan mi is alkalmazunk úgynevezett "cookie-kat". A cookie-k kis szövegfájlok, melyek a weboldal szerveréről az Ön merevlemezére kerülnek. Ennek révén automatikusan hozzájutunk bizonyos adatokhoz, pl. IP-címhez, a felhasznált böngészőhöz, az Ön számítógépének operációs rendszeréhez.

A cookie-k nem alkalmasak programok indítására, vagy a vírusok számítógépre történő átvitelére. A cookie-kban lévő információk alapján tudjuk megkönnyíteni az Ön számára megkönnyíteni a navigációt, és lehetővé tudjuk tenni, hogy weboldalunk korrekt módon jelenjen meg.

Az általunk kezelt adatokat semmi esetre sem továbbítjuk harmadik fél részére, ill. az Ön beleegyezése nélkül személyes adatokkal nem kerülnek kapcsolatba.

Weboldalunkat alapvetően természetesen cookie-k nélkül is megtekintheti. Az internetes böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy elfogadják a cookie-k használatát. Böngészője megfelelő beállításával bármikor leállíthatja a cookie-k alkalmazását. Kérjük, használja internetes böngészője segédfunkcióit, hogy megtudja, miképp módosíthatja ezeket a beállításokat. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy weboldalunk egyes funkciói esetleg nem működnek megfelelően, ha Ön a cookie-k használatát leállította.

SSL-kódolás

Annak érdekében, hogy adatai biztonságát átvitelkor meg tudjuk őrizni, a technika mai állása szerinti kódolási eljárást (pl. SSL) használunk a HTTPS-en (biztonságos HTTP-kapcsolaton) keresztül.

Hírlevelek

A www.meiser.de weboldalon a felhasználónak felkínáljuk a lehetőséget arra, hogy feliratkozzon vállalatunk hírlevelére. A hírlevél küldéséhez egyedül az Ön e-mail címét kell kötelezően megadni. További, külön megjelölt adatok megadása önkéntes, arra használjuk, hogy Önt személyesen meg tudjuk szólítani.

A hírlevélben rendszeres időközönként tájékoztatjuk vevőinket és üzleti partnereinket a vállalat ajánlatairól. Vállalatunk hírlevelét az érintett személy alapvetően csak akkor tudja fogadni, ha (1) az érintett személy érvényes e-mail címmel rendelkezik, és (2) az érintett személy regisztrált a hírlevél kiküldésére. Az érintett személy részéről első alkalommal hírlevélküldés céljából bejegyzett e-mail címre jogi okokból megerősítő e-mailt küldünk a Double-Opt-In feliratkozási eljárás során. Ez a megerősítő e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa érintett személyként jóváhagyta-e a hírlevél fogadását.

A hírlevélre történő jelentkezéskor ezen kívül tároljuk az érintett személy internetszolgáltatója (ISP) részéről kiosztott, a jelentkezés időpontjában használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a jelentkezés dátumát és idejét. Ezeknek az adatoknak a gyűjtésére azért van szükség, hogy az érintett személy e-mail címével való (esetleges) visszaélést egy későbbi időpontban visszakövethessük, ezért az adatkezelő jogi biztosítékául szolgál.

A hírlevélre való regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk elküldésére használjuk fel. Ezen kívül a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is értesíteni lehet, ha ez a hírlevél vagy az erre vonatkozó regisztráció működéséhez szükséges, ahogy ez a hírlevél-ajánlatban történő vagy egyéb technikai változtatások esetén is bekövetkezhet. A hírlevél szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére nem adjuk tovább. A hírlevélre való feliratkozást az érintett bármikor megszüntetheti. Az érintett személynek a hírlevél feladásához nekünk megadott személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulása bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából minden hírlevélben megfelelő link található. Lehetőség van továbbá a hírlevélről való leiratkozására bármikor, közvetlenül az adatkezelő honlapján, vagy az adatkezelő más módon történő tájékoztatása révén.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A törvényi előírások alapján honlapunkon gyors elektronikus kapcsolatfelvételt ajánlunk cégünkkel e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapunkon. Ha az érintett személy e-mailen vagy egy kapcsolatfelvételi űrlacon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, akkor az adatalany által biztosított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az ilyen személyes adatokat, amelyeket az érintett személy önként továbbít az adatkezelőnek, feldolgozás vagy az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel céljából tárolják. A személyes adatok harmadik személyek számára történő továbbadására nem kerül sor.

Adatok törlése, ill. blokkolása

Tartjuk magunkat az adatelkerülés és az adatgazdálkodás alapelveihez. Ezért csak addig tároljuk személyes adatait, amíg az az itt feltüntetett tárolási célok eléréséhez szükséges. A mindenkori cél megszűnése, vagy e határidők lejárata után a megfelelő adatokat rutinszerűen és a törvényi rendelkezésekkel összhangban blokkoljuk vagy töröljük.

Az Ön tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, a blokkoláshoz, törléshez, és a kifogásoláshoz való jogai

 

Az Önt érintő személyes adatokkal kapcsolatosan az alábbi jogokkal rendelkezik velünk szemben:

-             Tájékoztatáshoz való jog,

-             Helyesbítéshez vagy törléshez való jog,

-             A feldolgozás/kezelés korlátozásának joga

-             A feldolgozás/kezelés ellen való felszólamlás joga

-             Adatátviteli jog

Amennyiben Ön a hozzájárulását adta az adatok feldolgozásához, bármikor visszavonhatja azokat. Egy ilyen visszavonás befolyásolja a személyes adatok feldolgozásának megengedhetőségét, miután Ön felénk ezt jelezte.

Amennyiben személyes adatainak feldolgozását az érdekek mérlegelésére alapozzuk, Ön kifogást emelhet a feldolgozás ellen. Ez a helyzet akkor áll elő, ha a feldolgozás különösen nem egy Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyet a funkciók következő leírásában ismertetünk. Abban az esetben, ha fenti visszavonással él, kérjük, indokolja meg, miért ne dolgozzuk fel a személyes adatait úgy, ahogyan tesszük. Indokolt kifogása esetén megvizsgáljuk a tényállást és vagy megszüntetjük, vagy módosítjuk az adatfeldolgozást, vagy rámutatunk azokra a kényszerítő, méltányolandó indokokra, amelyek alapján a feldolgozást folytatjuk.

 

Természetesen bármikor kifogásolhatja személyes adatainak reklám és adatelemzési célokra történő feldolgozását. A reklám elleni kifogásáról a következő elérhetőségeken keresztül tájékoztathat bennünket:

Meiser Ferroste Kft.
Papirgyári ut 13
H-2400 Dunaújváros
Tel: +36 (0) 25 511 - 100
Fax: +36 (0) 25 501 - 870
Email: info@meiser.de
Weboldal: www.meiser.hu

 

Ezen kívül Önnek jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóság felé személyes adatainak részünkről való feldolgozása miatt.

 

Adatvédelem a jelenkezések/pályázatok esetén és a pályázati folyamatban

Az adatkezelő a pályázati eljárás feldolgozása céljából gyűjti össze és dolgozza fel a pályázók személyes adatait. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező a megfelelő pályázati dokumentumokat elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon elérhető webes űrlapon keresztül nyújtja be az adatkezelő részére. Ha az adatkezelő a jelentkezővel munkaszerződést köt, a továbbított adatokat foglalkoztatási jogviszony bonyolítása céljából, a törvényi előírásoknak megfelelően tárolják. Ha azonban az adatkezelő nem kötött munkaszerződést a jelentkezővel, a jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumokat az elutasító határozat kihirdetésétől számított két hónapon belül automatikusan törlik, kivéve, ha a törlés ellentmond az adatkezelő egyéb jogos érdekeinek. Egyéb jogos érdeknek minősül ilyen értelemben például a bizonyítási teher az Általános Egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

 

A közösségi média plug-inek használata

Jelenleg a következő közösségi média-Plug-inokat használjuk: Facebook, Xing, LinkedIn, Google Maps, melynek során az úgynevezett két kattintásos megoldást alkalmazzuk. Más szóval, amikor felkeresi oldalunkat, először alapvetően nem adunk át személyes adatokat a plug-in szolgáltatóknak. A plug-in szolgáltatót az első betű vagy logó feletti jelölőnégyzeten tudja azonosítani. Megadjuk Önnek a lehetőséget, hogy a gomb segítségével közvetlenül kommunikáljon a plug-in szolgáltatóval. A plug-in szolgáltató csak akkor kapja meg az online szolgáltatásunk megfelelő honlapjára vonatkozó információkat, ha rákattint a megjelölt mezőre, és ezzel aktiválja azt. Ezenkívül a jelen nyilatkozat „Általános adatok és információk összegyűjtése” része alatt megadott adatok kerülnek továbbításra. A Facebook és a Xing esetében az érintett németországi szolgáltatók megadását követően az IP-címet a gyűjtés után azonnal anonimmá teszik. A plug-in aktiválásával az Ön személyes adatait továbbítja az adott plug-in szolgáltatónak és ott tárolja (amerikai szolgáltatókkal esetén az USA-ban). Mivel a plug-in szolgáltató az adatgyűjtést főként cookie-k segítségével végzi, javasoljuk, hogy törölje az összes cookie-t, mielőtt rákattint a kiszürkített dobozra a böngészője biztonsági beállításai fölött.

Az összegyűjtött adatokra és adatfeldolgozási műveletekre nincs befolyásunk, és nem ismerjük az adatgyűjtés teljes körét, a feldolgozás célját, a megőrzési időszakokat. Nincs információnk a plug-in szolgáltató által összegyűjtött adatok törlésére vonatkozóan sem.

A plug-in szolgáltató az Önről gyűjtött adatokat felhasználói profilként tárolja, és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy igényalapú weboldalkészítés céljából használja. Ilyen jellegű értékelés készül (különösen nem bejelentkezett felhasználók számára) az igényalapú hirdetések bemutatására, ill. a weboldalunkon végzett tevékenységeiről a közösségi háló más felhasználóinak tájékoztatására. Önnek jogában áll kifogást emelni ilyen felhasználói profilok kialakításáért; ennek érdekében a mindenkori plug-in szolgáltatóhoz kell fordulnia. A plug-inokon keresztül lehetővé tesszük az Ön számára, hogy kapcsolatba léphessen a közösségi hálókkal és más felhasználókkal annak érdekében, hogy kínálatunkat javítsuk, ill. felhasználóként érdekesebbé tegyük az Ön számára.

Az adatok továbbítására attól függetlenül kerül sor, hogy rendelkezik-e fiókkal a plug-in szolgáltatónál, és ott be van-e jelentkezve. Ha a plug-in szolgáltatónál be van jelentkezve, a nálunk gyűjtött adatok közvetlenül a a plug-in szolgáltatónál meglévő fiókjához rendelődnek hozzá. Ha az aktivált gombot megnyomja és például belinkeli az oldalt, a plug-in szolgáltató ezeket az információkat is tárolja az Ön felhasználói fiókjában, és az Ön kapcsolataival azokat megosztja.  Azt javasoljuk, hogy a közösségi háló használata után rendszeresen jelentkezzen ki, de különösen a gomb aktiválása előtt, mert így megakadályozhatja a plug-in szolgáltatónál lévő profiljához való hozzárendelést.

Az adatgyűjtés és az adatoknak a plug-in szolgáltató részéről történő feldolgozása céljával és terjedelmével kapcsolatosan bővebb tájékoztatást ezen szolgáltatók alábbi adatvédelmi nyilatkozataiban talál. Ott további információkat is talál erre vonatkozó jogairól, valamint beállítási lehetőségeket a magán szférájának védelme érdekében.

A mindenkori plug-in szolgáltatók és URL-címek címei azok adatvédelmi nyilatkozataival együtt:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. A Facebook elfogadta az EU–USA adatvédelmi pajzs előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. A Google elfogadta az adatvédelmi pajzs előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
  4. d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. A LinkedIn elfogadta az adatvédelmi pajzs előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

YouTube-videók integrálása

Online ajánlatunkba a http://www.YouTube.com oldalain tárolt YouTube-videókat illesztettünk be, melyek honlapunkról közvetlenül játszhatóak le. Ezek mind „kiterjesztett adatvédelmi módban” vannak beintegrálva, azaz felhasználóként a YouTube részére nem küld adatokat Önről, amennyiben a videókat nem játsszák le. Csak ha lejátssza a videofelvételeket, akkor továbbítja a 2. bekezdésben említett adatokat. Erre az adattovábbításra nem vagyunk hatással.

A weboldal meglátogatásával a YouTube megkapja azt az információt, hogy Ön lehívta weboldalunk megfelelő aloldalát. Ezenkívül a jelen nyilatkozat „Általános adatok és információk összegyűjtése” része alatt megadott adatokat továbbítják. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy a YouTube biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelyre Ön bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiók. Amikor bejelentkezett a Google-ba, az adatok közvetlenül a fiókjához rendelődnek hozzá. Amennyiben Ön a YouTube-os profiljához való hozzárendelést nem kívánja, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube az Ön adatait felhasználói profilként tárolja, és azokat weboldalának reklámozásához, piackutatásához és / vagy  weblapja  egyedi kialakításához használja fel. Ilyen kiértékelés (még a be nem jelentkezett felhasználóknál is) történik a személyre szabott reklám biztosítása érdekében, ill. hogy a szociális háló más felhasználóit is tájékoztassa a weboldalunkon végzett tevékenységéről. Önnek jogában áll kifogást emelni ezen Felhasználói profilok létrehozása ellen, viszont e jogának gyakorlása érdekében a YouTube-hoz kell fordulnia.

A You Tube-on keresztül történő adatgyűjtés és azok feldolgozása céljáról és terjedelméről további információt az adatvédelmi nyilatkozatban talál. A jogairól, ill. az adatvédelmi beállításokról további információkat itt talál: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. A Google az Ön személyes adatait az Egyesült Államokban is feldolgozza, ill. elfogadta az adatvédelmi pajzs előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

 

 

Adatvédelmi rendelkezések a tawk.to alkalmazására és használatára

Az adatkezelő ezen a weboldalon integrálta a tawk.to elemeit. A Tawk.to egy élőadást támogató Live-Support-Helpdesk szoftver, amely valós idejű közvetlen kommunikáció (úgynevezett live chat) felépítését teszi lehetővé a saját honlap látogatóival.

A Tawk.to-t a Litvániai (EU) székhelyű tawk.to (SMS SIA) # 6-8 Tirgonu iela, Lettország, LV-1050 működteti. Magánszférájának védelme fontos a tawk.to számára. Az adatvédelmi rendelkezések itt megtekinthetők: https://www.tawk.to/privacy-policy/.

A tawk.to komponense az érintett személy informatikai rendszerében egy cookie-t használ fel. A fentiekben már elmagyaráztuk, hogy mit jelentenek a cookie-k. A tawk.to-cookie alkalmazásával álnevesített felhasználói profilok hozhatók létre. Az ilyen álnevesített felhasználói profilokat az adatkezelő felhasználhatja a látogatói viselkedés elemzése céljából, valamint a live chat rendszer rendeltetésszerű működésének elemzésére, ill. fenntartására. Az elemzés kínálatunk javítására is szolgál. A tawk-to komponensen keresztül összegyűjtött adatok az érintett személy kifejezett előzetes beleegyezése nélkül nem használhatók az érintett személy azonosítására. Ezeket az adatokat nem vezetik össze személyes adatokkal vagy másik, azonos álnevet tartalmazó adatokkal.

 

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja az internetes oldalunkon található cookie-k beállítását a fent leírt módon, a felhasznált internetböngésző megfelelő beállításával, és így tartósan tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen.  Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a tawk.to komponens cookie-t állítson fel az érintett személy informatikai rendszerében. Ezenkívül a tawk.to komponens által már beállított cookie bármikor törölhető az internet böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

 

A feldolgozás jogalapja

DS-GVO (Adatfeldolgozási alaprendelkezés) 6.I cikkely a) pontja vállalatunk számára jogalapul szolgál olyan feldolgozási eljárásokra vonatkozóan, ahol egy bizonyos feldolgozási célra engedélyt szerzünk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek a szerződő partnere az érintett személy, mint például az áruk szállításához vagy bármely más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, a feldolgozásnál az DS-GVO  6.I cikkely b) pontja alkalmazandó. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is, például termékünkre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérések esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok kezelését, mint például az adókötelezettségek teljesítéséhez, a feldolgozás a DS-GVO 6. I. cikkely c) pontja alapján történik. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne például a helyzet, ha egy látogató az üzemünkben megsérülne, és emiatt nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információt át kellene adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek.

Ekkor a feldolgozás a DS-GVO 6.l. cikkely d) pontján alapulna. Végső soron a feldolgozási műveletek a DS-GVO 6.I. cikkely f) pontján alapulhatnának. Ilyen jogalapon az olyan feldolgozási műveletek alapulnak, amelyekre a fentiekben említett jogalapok egyike sem terjed ki, ha a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy vállalatunk vagy harmadik személy jogos érdekeit védje, kivéve, ha az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai érvényesülnek. Az ilyen feldolgozási műveletek különösképpen amiatt megengedettek számunkra, mert azokra az európai jogalkotó kifejezetten kitért. E tekintetben úgy vélekedett, hogy jogos érdek képviseletére akkor lehet szükség, ha az érintett személy az adatkezelő ügyfele (DS-GVO 47. mérlegelési indok, második mondat)

 

Az adatkezelő vagy harmadik személy által folytatott adatfeldolgozás iránti jogos érdekek

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6.I. cikkely, f) pontján alapul, akkor jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi munkavállalónk és részvényesünk érdekében végezzük.


A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a mindenkori törvényes megőrzési időszak. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, ha már nem szükségesek a szerződés teljesítése vagy szerződés létrehozása szempontjából.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó törvényi vagy szerződéses rendelkezések; A szerződés megkötésének szükségessége; Az adatalany/érintett személy kötelezettsége a személyes adatok átadására vonatkozóan; az adatok átadásának megtagadására vonatkozó lehetséges következmények

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása részben törvényi előírás (például adózási szabályok), vagy származhat szerződéses megállapodásokból (például a szerződéses partner adatai). Időközönként szükségessé válhat egy szerződés megkötése szempontjából, hogy az érintett személy részünkre olyan személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később fel kell dolgoznunk. Például az adatalany köteles részünkre személyes adatokat szolgáltatni, amikor vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal járna, hogy az érintettekkel a szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt az adatalany személyes adatait rendelkezésre bocsátaná, adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat. Adatvédelmi megbízottunk az egyedi esetre vonatkozóan felvilágosítja az érintettet arról, hogy a személyes adatok átadását törvény vagy szerződés írja-e elő, vagy a szerződés megkötéséhez kötelező-e átadni a személyes adatokat, és hogy a személyes adatok megadásának elmulasztása milyen következményekkel járna.

 

Adatvédelmi rendelkezéseink módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bizonyos esetekben módosítsuk jelen adatvédelmi nyilatkozatot annak biztosítása érdekében, hogy az mindenkor megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak, vagy, hogy szolgáltatásaink módosítását az adatvédelmi nyilatkozatba átültessük, például: új szolgáltatások bevezetésekor. Következő látogatására azt követően az új adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Meiser Ferroste Kft.
Papirgyári ut 13
H-2400 Dunaújváros
Tel: +36 (0) 25 511 - 100
Fax: +36 (0) 25 501 - 870
Email: info@meiser.de
Weboldal: www.meiser.hu