Belastingtabellen

Kanttekeningen

Statische gegevens:
De gegevens werden vastgesteld aan de hand van de volgende normen en richtlijnen:

1. DIN 24537-3:2007-08 - roosters als vloerafwerking - deel 3: kunststof maasroosters
2. DIN EN 1990-NA:2010-12 - nationale bijlage, grondslagen van de constructieplanning
3. RAL GZ 638:2008-09 - maasroosters – materiaal bescherming
4. Het eigengewicht wordt volgens DIN 24537-3 : 2007-08 bepaald
5. De kleinste opleglengte volgens BGI/GUV-I 588-1 bedraagt 30mm
6. De berekende waarden worden alleen door een juiste verbinding van de vloerdelen met de  onderconstructie bereikt.

Statische Lasten :
1. De puntbelasting FP = 1,5 kN op een lastvlak van 200x200 mm zowel als de verdeelde vlakbelasting Fv van 2,0 kN/m2 zijn uit de norm DIN EN ISO 14122-2 :2016-10 – “veiligheid van machines – vaste toegangen tot machines - deel 2” werkvloeren en looppaden overgenomen.

2. De puntbelasting FP = 2,0 kN op een lastvlak van 200x200 mm zowel als de verdeelde vlakbelasting Fv van 5,0 kN/m2voor toegangen-, balkons- en trapbordessen uit categorie T2 zijn uit de norm DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Duitsland overgenomen.

Verdere waarden met betrekking tot een lastvlak van 50x50 mm worden niet vermeld!

Vervorming/doorbuiging:

1. De elastische vervorming/doorbuiging van de vloerdelen onder belasting mag maximaal 0,5% (1/200) van de vrije overspanning bedragen.

2. Het hoogteverschil tussen aangrenzende roosters van belaste- en onbelaste vloerdelen mag 4 mm niet overschrijden. Indien de elastische vervorming/doorbuiging bij 1/200 > 4 mm is, moeten de niet ondersteunde aangrenzende delen door middel van koppelklemmen verbonden worden. Bij vloersystemen heeft de inzet van koppelklemmen een belangrijke invloed op de haalbare vrije overspanning. De grijs gemarkeerde kolommen in de tabellen zijn hierop van toepassing.

Indien de door u gewenste specifieke waarden niet in de tabellen voorkomen, maken wij graag een berekening op maat. Wij wijzen u erop dat de toepasbaarheid van de roosteruitvoering door de gebruiker gecontroleerd en goedgekeurd moet worden.

Gegoten maasroosters

> Vierkante mazen < 10 mm

> Vierkante mazen max. 14 mm

> Vierkante mazen max. 19 mm

> Vierkante mazen max. 28 mm

> Vierkante mazen max. 33 mm

> Vierkante mazen max. 44 mm

> Rechthoekige mazen

Veiligheidsvloeren

> Veiligheidsvloeren

Profielroosters I & T-Staaf

> I- Profielroosters tot staafafstand 10 mm

> I- Profielroosters tot staafafstand 15 mm

> I- Profielroosters tot staafafstand 23 mm

> T- Profielroosters tot staafafstand 10 mm

> T- Profielroosters tot staafafstand 13 mm

> T- Profielroosters tot staafafstand 15 mm

> T- Profielroosters tot staafafstand 23 mm

> T- Profielroosters tot staafafstand 25 mm