Energiemanagement

MEISER esuccesvol gecertificeerd voor energiemanagementsysteem conform ISO 500001

MEISER werd in 2013 door de auditeurs van GZQ mbH gecertificeerd voor het energiemanagementsysteem conform ISO 50001. Het belangrijkste doel van de invoering van een energiemanagementsysteem is de verlaging van het energieverbruik, dat wil zeggen de benodigde hoeveelheid stroom, gas en stookolie. Met de certificering wordt het onderwerp energie en milieu stevig verankerd in het bedrijfsbeleid. Projecten om het energieverbruik te verlagen worden daarmee gesystematiseerd en maken deel uit van de bedrijfsstrategie. Tot de eerste maatregelen die al worden uitgevoerd, behoren de omschakeling van een hele productiehal op LED-verlichtingstechniek, de invoering van sensoren die de benodigde hoeveelheid verlichting detecteren en zo de intensiteit van de verlichting regelen, evenals het opzetten van een systeem voor warmteterugwinning.

In de afgelopen vier jaar van continu verbetering van ons energieverbruik, blikken we terug op een energiemanagementsysteem dat gestaag en solide is verbeterd. Dankzij de succesvolle integratie van energiebeheer in alle processen, werden in samenwerking met de verschillende afdelingen veel besparingen bereikt. Wij stellen vast, dat de eerder uitgevoerde projekten in het lopende jaar een grote positieve invloed zullen hebben op de energiebalans. Lopende projecten zijn oa. de renovatie van de verwarmingsinstallaties en de introductie een uitgebreid meetsysteem, dat ons in staat stelt snel te reageren op wisselende omstandigheden.