Trappen

Trappen gelden als verbinding tussen ten minste twee verschillende niveaus. Verticale stijgingen en horizontale optreden worden daarbij als treden in een hellend vlak met elkaar verbonden. (Lees meer)

Vlucht - en brandtrappen

Industriële en onderhoudstrappen

Binnen- en balkontrappen

Bijzondere constructies

Een trap zorgt ervoor dat gebouwen horizontaal en verticaal met elkaar worden verbonden en dient ertoe om hoogteverschillen met zo min mogelijk inspanning te overbruggen. Bij de planning van complexe projecten worden in een zeer vroeg stadium veiligheidskwesties, gebruikersproblemen, functie en beleving van de ruimte, overzichtelijkheid, doorstroming van het verkeer en de esthetische voorkeuren vastgelegd.

In plaats van trappen (20-45°) kunnen er ook hellingen met een kleine hellingshoek (0-20°) worden toegestaan. Dit is vooral handig in gebouwen, waar de verkeerswegen toegankelijk moeten zijn voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast behoren trapladders (45-75°) en ladders (75-90°) tot de vaste toegangsmogelijkheden.

Een trap dient meestal als een langetermijninvestering te worden gezien. Deze dient een bijdrage te leveren aan een esthetisch uiterlijk, moet tegelijkertijd functioneel zijn en aan de essentiële normen (DIN, GUV, eisen, etc.) voldoen. De oppervlaktebehandeling moet minstens voldoen aan de eisen van de plek waar de trap voor wordt gebruikt.

Trappen worden onderverdeeld in trappen die volgens de bouwvoorschriften noodzakelijk zijn en in trappen die volgens de bouwvoorschriften niet noodzakelijk zijn, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen trappen en wenteltrappen. Samen met u, als onze klant, plannen, tekenen en zetten wij uw idee van een esthetische en functionele trap in de praktijk om. Ons uitgebreide assortiment varieert daarbij van de vluchttrap voor buiten, verschillende industrietrappen tot aan elegante trappen voor in woonruimten.