Veiligheid

Het onderwerp ‚veilig werken en ongevallenpreventie‘ neemt een steeds belangrijker plaats in bedrijven en instellingen in. De door de collectieve bedrijfsongevallenverzekeringen en ongevallenverzekeringen in de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV) uitgevaardigde ongevallenpreventievoorschriften vormen bindend, geldend recht, en derhalve kan de niet-naleving hiervan ernstige gevolgen voor elke onderneming met zich meebrengen. Vaak ontstaan er door arbeidsongevallen die voorkomen hadden kunnen worden aanzienlijke kosten. Een serieuze inspanning van het bedrijf voor prettige en veilige arbeidsomstandigheden heeft niet in de laatste plaats ook invloed op het imago van een bedrijf, waardoor de klant conclusies kan trekken met betrekking tot de kwaliteit van het product en de dienstverlening. Ongeacht alle wettelijke consequenties, alle kosten en imagoschade moeten we echter een ding vooral niet vergeten: wij danken ons succes aan onze medewerkers, mensen die moeten worden beschermd. Daarmee zijn de redenen genoemd, waarom MEISER zich eens diepgaander met dit onderwerp heeft beziggehouden. Wij hebben een hele serie producten ontwikkeld, die helpen om het werk veiliger te maken en ongevallen te voorkomen. Deze producten hebben wij gebundeld in onze catalogus „Veilig werken“, om in een oogopslag duidelijker te maken waar verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Laat u adviseren door uw contactpersoon bij MEISER en analyseer samen met ons hoe wij uw werkgebied veiliger kunnen maken. Gedetailleerde informatie vindt u in de brochure m.b.t. veilig werken van MEISER.

Antislipvarianten

Zaagtand- Antislipwerking SR1

De zaagtand-antislipwerking wordt uitsluitend toegepast bij gedruklaste roosters. Bij deze vorm wordt de draagstaaf voorzien van zeer puntige inkepingen, doordat sikkelvormige uitsparingen naadloos aaneen worden gekoppeld. Daarmee wordt de antislipwerking van dit roostertype duidelijk verhoogd. Met dit antislipprofiel kan bij bepaalde maaswijdtes de antslipklasse R12 worden verkregen.

Zaagtand- Antislipwerking SR2

De zaagtand-antislipwerking is alleen mogelijk bij persroosters en onderscheidt zich door een zaagtandvormige karteling van de draag- en/of vulstaven. Met deze antislipvorm kan maximaal de antislipklasse R12 worden verkregen. Op dit antislipprofiel zijn ook andere speciale vormen volgens buitenlandse normen gebaseerd (bijv. Deense spoorwegen). Neem contact met ons op wanneer u hier meer over wilt weten.

Super-Antislipwerking SR3

De super-antislipwerking is alleen mogelijk bij persroosters en onderscheidt zich door een extreem hoge antislipwerking. Hierbij worden de draag- en vulstaven gestanst met hele scherpe randen. Met antislipprofiel kan de maximale antislipklasse R13 worden verkregen. Vooral in de levensmiddelenindustrie en in sectoren met veel vervuiling of die regelmatig in contact komen met vloeistoffen worden deze roosters gebruikt.

Standaard-Antislipwerking SR4

De standaard antislipwerking onderscheidt zich door een halfronde karteling van draag- en/of vulstaven, waarbij tussen de kartelingen restverbindingen achterblijven. Hiermee kan bij persroosters een antislipklasse tot R12 (karteling draag- en vulstaaf) en bij gedruklaste roosters tot R11 (karteling alleen mogelijk bij de draagstaaf) worden verkregen. Deze variant wordt standaard gebruikt in buitenruimten die regelmatig worden belopen.

Certificaten m.b.t. antislipwerking

Overzicht certificaten m.b.t. antislipwerking

Pressroosters, DIN 51130

MAAS DELING

DRAAG-
STAAF (MM)

EIGENSCHAPPEN

ANTISLIP-KLASSE

R-KLASSE

MATERIAAL

OPPER-VLAK

DRAAGSTAAF

VULLSTAAF

33,3 x 33,3 40/3 vlakke, halfronde inkepingen vlakke, halfronde inkepingen SR4 R12 AlMg1 geëloxeerd
33,3 x 11,1 30/3 glad glad - R10 roestvast staal gebeitst
33,3 x 33,3 30/3 vlakke, halfronde inkepingen vlakke, halfronde inkepingen SR4 R12 roestvast staal gebeitst
33,3 x 11,1 30/3 glad glad - R10 S235 verzinkt
33,3 x 11,1 30/3 glad vlakke, halfronde inkepingen SR4 R11 S235 verzinkt
33,3 x 11,1 30/3 glad puntige, halfronde inkepingen SR3 R13 S235 verzinkt
33,3 x 16,65 50/5 glad getand SR2 R12 S235 verzinkt
33,3 x 22,2 30/3 puntige, halfronde inkepingen puntige, halfronde inkepingen SR3 R13 S235 verzinkt
33,3 x 33,3 30/3 glad glad - R10 S235 verzinkt
33,3 x 33,3 30/3 glad getand SR2 R12 S235 verzinkt
33,3 x 33,3 30/3 glad vlakke, halfronde inkepingen SR4 R11 S235 verzinkt
33,3 x 33,3 30/2 vlakke, halfronde inkepingen vlakke, halfronde inkepingen SR4 R12 S235 verzinkt
33,3 x 33,3 30/3 vlakke, halfronde inkepingen vlakke, halfronde inkepingen SR4 R12 S235 verzinkt
33,3 x 33,3 30/3 puntige, halfronde inkepingen puntige, halfronde inkepingen SR3 R13 S235 verzinkt
42 x 16 60/5 glad glad - R10 S235 verzinkt
44,4 x 16,65 45/2 glad glad - R10 S235 verzinkt
33,3 x 16,65 35/5 glad glad - R10 S235 verzinkt

 

Kartonnageroosters

MAAS DELING

DRAAG-
STAAF (MM)

EIGENSCHAPPEN

ANTISLIP-KLASSE

R-KLASSE

MATERIAAL

OPPER-VLAK

DRAAGSTAAF

VULLSTAAF

33,3 x 33,3 36/1,9 vlakke, halfronde inkepingen glad SR4 R11 S235 verzinkt

 

Gedruklaste roosters, DIN 51130

MAAS DELING

DRAAG-
STAAF (MM)

EIGENSCHAPPEN

ANTISLIP-KLASSE

R-KLASSE

MATERIAAL

OPPER-VLAK

DRAAGSTAAF

VULLSTAAF

34,3 x 38,1 30/3 stompe, halfronde inkepingen glad SR4 R12 VA gebeitst
34,3 x 24,3 30/3 stompe, halfronde inkepingen getwist SR4 R11 S235 verzinkt
34,3 x 38,1 30/3 glad getwist - R10 S235 verzinkt
34,3 x 38,1 30/3 puntige, halfronde inkepingen getwist + verdiept ingelast SR11 R12 S235 verzinkt
34,3 x 38,1 30/3 stompe, halfronde inkepingen getwist SR4 R11 S235 verzinkt
34,3 x 50,8 30/3 stompe, halfronde inkepingen getwist SR4 R11 S235 verzinkt

 

Gedruklaste Roosters for de offshore

MAAS DELING

DRAAG-
STAAF (MM)

EIGENSCHAPPEN

ANTISLIP-KLASSE

R-KLASSE

MATERIAAL

OPPER-VLAK

DRAAGSTAAF

VULLSTAAF

38,1 x 101,6 30/3 stompe, halfronde inkepingen getwist SR6 R11 S235 verzinkt

 

Antislipstansing is te vinden op draagstaaf, vulstaaf, omranding. In navolging van deze gegevens zijn nog meer maten mogelijk. Afhankelijk van de productie kunnen niet alle antislipvarianten voor alle maas deling en draagstaven worden vervaardigd.

Wij adviseren u graag!

Antislipwerking

De laatste jaren is de thematiek rond de antislipwerking van beloopbare oppervlakken steeds belangrijker geworden. Overal waar met stoffen wordt gewerkt waarover men kan uitglijden, d.w.z. overal waar olien, vetten en emulsies worden gebruikt, is sprake van een verhoogd risico op uitglijden. Buiten speelt de weersgesteldheid een beslissende rol. Regen en sneeuw veranderen veel terreinen snel in glijbanen. MEISER biedt echter een oplossing voor dit probleem en waarborgt door het gebruik van MEISER-antisliproosters een stevige grip. Het risico op weg- of uitglijden wordt daardoor aanzienlijk kleiner. Afhankelijk van het voorschrift of de persoonlijke veiligheidsbehoefte kan MEISER roosters leveren met een classificatie van R9 tot R13. De vereiste R-waarde voor verschillende toepassingsgebieden wordt bepaald door de ‚Richtlijn van de collectieve bedrijfsongevallenverzekeringen m.b.t. veiligheid en gezondheid tijdens het werk‘ (BGR181). De antislipwerking wordt gecontroleerd door een onafhankelijk keuringsinstituut met een duidelijk gedefinieerde testinrichting

Indeling

GRADEN R-KLASSE
meer dan 3° - 10° R9
meer dan 10° - 19° R10
meer dan 19° - 27° R11
meer dan 27° - 35° R12
meer dan 35° + R13