İLETİŞİM

Lütfen 7 ile 1 sayılarının toplamını hesaplayın.