İLETİŞİM

Lütfen 8 ile 4 sayılarının toplamını hesaplayın.