MEISER Österreich GmbH

W 2008 roku firma MEISER i DOMO postanawiają rozpocząć wspólne przedsięwzięcie na zasadach Joint venture, aby lepiej wykorzystać markę MEISER i jednocześnie działać bezpośrednio jako producent.

Jednocześnie właściciele DRUMETALL, jedynego austriackiego producenta krat z wiodącą pozycją rynkową, decydują się na rozstanie z tym segmentem biznesowym.

Negocjacje były szybkie, krótkie i pomyślnie zakończone. MEISER przejął markę, bazę klientów i park maszynowy Drumetall.

Domo zakończył swoje zaangażowanie w dziedzinie krat i wycofał się jako udziałowiec.

Ponieważ udało się nam również przekonać niektórych stałych pracowników firmy Drumetall o tym projekcie, stworzyło to podstawę naszych działań sprzedażowych w Austrii pod nową nazwą MEISER Austria.

Wspierany przez silny zespół Austriacki w Limbach, odbywa się ogólnokrajowe wsparcie klientów w Austrii. Dodatkowa obsługa klientów w terenie i małe biuro w Graz gwarantują bliskość do klienta.

Założone: 2008
Pracownicy: 5
Obszar działalności: Kraty, profile blachowe i schody
Zakres działania: Austria
MEISER Österreich GmbH

MEISER Österreich GmbH
Anton-Hubmann-Platz 1
8077 Gössendorf

Telefax: +43 (0) 03135 - 409 53
E-Mail: office@meiser.at