Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Oddział firmy:

Gebrüder MEISER GmbH
Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach

Tel: +49 (0) 6887 – 309 0
Fax: +49 (0) 6887 – 309 3000
Email: info@meiser.de
Strona: www.meiser.de

z siedzibą w Polsce:

Meiser Polska Sp. z o.o.
Ul. Gen. St. Maczka 41
43-310 Bielsko-Biała

Tel.: + 48 33 815 65 25
Fax: +48 33 815 65 27
Email: biuro@meiser.pl
Strona: www.meiser.pl

Nazwa i adres Inspektora ochrony danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt inspektorem ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych są następujące:

W+ST Data Security GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Münchener Straße 1
66763 Dillingen

Tel: +49 (0) 6831 – 762 132
Fax: +49 (0) 6831 - 73040

datenschutzbeauftragter@w-st.de

Gromadzenie danych ogólnych i informacji

Każda dotknięta osoba może w każdej chwili w przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych osobowych.

W przypadku korzystania na naszej strony, informacje o charakterze ogólnym są rejestrowane automatycznie. Informacje i dane ogólne są zapisywane na plikach dziennika serwera.

Rejestrowane mogą być (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, przez którą system dostępu dociera na naszą stronę (tzw. Polecający), (4) podstrony, które poprzez system dostępu przekierowują na naszą stronę, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu i (8) inne podobne informacje, które służą bezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Dotyczy to wyłącznie informacji, które nie pozwalają na żadną konkluzję dotyczącą Państwa osoby. Informacje te są technicznie niezbędne, do prawidłowego dostarczania wymaganych przez Państwo treści na stronie internetowej i działają obowiązkowo podczas korzystania z Internetu. Anonimowe informacje tego rodzaju są przez nas przez nas statystycznie ocenianie, aby zoptymalizować naszą obecność w Internecie i związaną z tym technologię.

Cookies

Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy również tak zwanych „Cookies“. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera witryna na dysk twardy. Niniejszym otrzymujemy automatycznie określone dane takie jak np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny komputera i połącznie z Internetem.

Pliki Cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na komputer. Na podstawie informacji zawartych w plikach Cookies możemy ułatwić nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych.

W żadnym przypadku zgromadzone przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim jak również bez Państwa zgody nie nastąpi powiązanie z danymi osobowymi.

Oczywiście mogą Państwo również przeglądać naszą stronę bez plików Cookies. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawiane na akceptowanie plików Cookies. Mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików Cookies w dowolnym momencie poprzez ustawienia przeglądarki. Prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się jak zmienić te ustawienia. Prosimy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli korzystnie z plików Cookies zostało wyłączone.

SSL-szyfrowanie

Aby chronić i zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych podczas korzystania, stosujemy najnowocześniejsze techniki szyfrowania (takie jak SSL) poprzez HTTPS.

Biuletyn (Newsletter)

Na stronie www.meiser.de użytkownicy mają możliwość zapisania się do newsletteru naszej firmy. Jedynym warunkiem wysyłania biuletynu jest otrzymanie Państwa adresu e-mail. Podanie dodatkowych i oddzielnie oznaczonych danych jest dobrowolna i zostanie wykorzystania jedynie do osobistego kontaktu z Państwem.

W biuletynie informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może otrzymać jedynie osoba zainteresowana, jeżeli (1) osoba, której dane dotyczą posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestrowała się w biuletynie. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana jednorazowo na adres e-mail podany przez osobę zapisującą się do biuletynu, celem zwrotnego potwierdzenia. Potwierdzenie to ma na celu sprawdzenie, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, zapisała się do subskrypcji biuletynu.

Zapisując się do biuletynu, przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez daną osobę w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, przypisaną przez dostawcę usług internetowych (ISP). Zbieranie tych danych jest konieczne, aby móc zadziałać w przyszłości w przypadku ewentualnego niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dotyczy dana czynność, dlatego też służy to, jako prawne zabezpieczenie dla administratora.

Dane osobowe zebrane w związku z rejestracją do biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Subskrybenci biuletynu mogą również zostać powiadomieni pocztą elektroniczną, jeżeli jest to konieczne do obsługi usługi biuletynu lub rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w biuletynie lub zmian technicznych.

Dane osobowe gromadzone w ramach usługi biuletynu nie będą przekazywane stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę zainteresowaną w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które podmiot danych nam przekazał do wysyłki biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu odwołania zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym czasie, bezpośrednio na stronie internetowej lub w inny sposób informowanie administratora.

Formularz kontaktowy

Ze względu na przepisy prawne, oferujemy szybki elektroniczny kontakt z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Jeżeli zainteresowana osoba skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez osobę indywidualną administratorowi, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim.

Usuwanie i ewentualne blokowanie danych

Przestrzegamy zasad usuwania i blokowania danych. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne, aby mogli Państwo w pełni korzystać naszej strony i współpracy z naszą firmą. Po zakończeniu współpracy lub braku chęci korzystania ze strony, Państwa dane będą rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami blokowane lub usuwane.

Państwa prawa do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania i sprzeciw

Posiadają Państwo następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby:

–     prawo do informacji,

–     prawo do poprawiania lub usunięcia,

–     prawo do ograniczenia przetwarzania,

–     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

–     prawo do przekazywania danych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą Państwo je odwołać w dowolnym momencie. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych, po tym jak zostało nam przekazane.

O ile opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na równowadze interesów, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Dzieje się tak, jeśli w szczególności przetwarzanie nie jest wymagane do wykonania umowy z Państwem, którą opisujemy w każdym przypadku w poniższym opisie. W przypadku takiej niezgodności prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych, tak jak zrobiliśmy to. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo przerwiemy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy Państwu nasze przekonujące uzasadnione powody, dla których kontynuujemy przetwarzanie.

Oczywiście, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych.

O tym sprzeciwie mogą nas Państwo poinformować pod poniższymi danymi kontaktowymi:

Meiser Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. St. Maczka 41
43-310 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 815 65 25
Telefax: +48 33 815 65 27
E-Mail: biuro@meiser.pl

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do nas, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do inspektora ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych w aplikacji i procesie rekrutacji o pracę

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przetworzenia procesu aplikacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Jest tak w szczególności w przypadku, gdy kandydat przesyła odpowiednie dokumenty aplikacji do administratora drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawiera umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane do celów stosunku pracy zgodnie z prawem. Jeżeli z administratorem nie zostanie zawarta żadna umowa o pracę, wówczas dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem, że usunięcie nie jest sprzeczne z żądnymi innymi uzasadnionymi interesami administratora. Inne uzasadnione interesy w tym sensie, jest na przykład o posiadaniu dowodów w ramach procedury na mocy ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Obecnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Xing, LinkedIn, Google Maps. Używamy tak zwanego rozwiązania dwukrotnego kliknięcia. Innymi słowy, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane do dostawców wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na przycisku jego początkowej litery lub logo. Dajemy Państwu możliwość bezpośredniego komunikowania się z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko wtedy, gdy klikną Państwo zaznaczone pole i aktywują je, wówczas dostawca wtyczek otrzyma informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej strony internetowej naszej usługi online. Ponadto będą przekazywane dane określone w części "Gromadzenie ogólnych danych i informacji" niniejszej deklaracji. W przypadku Facebooka i Xing, według odpowiednich dostawców w Niemczech, adres IP staje się anonimowy natychmiast po pobraniu. Aktywując wtyczkę, dane osobowe będą przesyłane przez Państwo do odpowiedniego dostawcy wtyczek i tam przechowywane (u amerykańskich dostawców w USA). Ponieważ dostawca wtyczek gromadzi dane, w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień zabezpieczeń przeglądarki przed kliknięciem na wyszarzone okno.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celu przetwarzania, okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji, aby usunąć dane zebrane przez dostawcę wtyczek.

Dostawca wtyczek przechowuje zebrane dane o Państwie, jako profilu użytkowania i używa ich do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania witryn na miarę. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam opartych na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, w związku z tym należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek, aby to wykonać. Wtyczki pozwalają nam komunikować się z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa, jako użytkownika.

Przesyłanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u dostawcy wtyczek i są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani do dostawcy wtyczek, Państwa dane uzyskane u nas zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa istniejącego konta u dostawcy wtyczek. Jeśli klikną i aktywują Państwo przycisk i na przykład, jeśli łączą się ze stroną, dostawca wtyczek przechowuje te informacje na Państwa koncie użytkownika i udostępnia je publicznie swoim kontaktom. Zalecamy wylogowywane się regularnie po skorzystaniu z sieci społecznościowej, ale przede wszystkim przed aktywacją przycisku, ponieważ uniemożliwi to przypisanie jej do swojego profilu za pośrednictwem dostawcy wtyczek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o prywatności tych dostawców podanymi poniżej. Znajdą tam Państwo również dodatkowe informacje na temat Państwa praw i opcji ustawień dla ochrony Państwa prywatności.

Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresu URL wraz z informacjami o prywatności:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
  4. d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integracja filmów z YouTube

Dodaliśmy filmy z YouTube do naszej oferty online, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej strony. Są one zawarte w "rozszerzonym trybie prywatności", co znaczy, że nie przesyłają Państwo danych o sobie, jako użytkownika do YouTube, jeśli nie odtwarzają filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzają filmy, dane, o których mowa w paragrafie 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Odwiedzając stronę, YouTube otrzymuje informacje, do których podstron naszej strony uzyskali Państwo dostęp. Ponadto będą przekazywane dane określone w części „gromadzenie ogólnych danych i informacji" niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcesz Państwo kojarzyć swojego profilu z YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane, jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i muszą zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w serwisie YouTube, proszę zapoznać się z polityką prywatności. Więcej informacji o ustawieniach dotyczących praw i prywatności znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Państwa dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i przekazuje je do Ochrony Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z tawk.to

Administrator zintegrował komponent tawk.to na tej stronie. Tawk.to to oprogramowanie do wsparcia technicznego na żywo, które pozwala skonfigurować bezpośrednią komunikację w czasie rzeczywistym (tzw. Czat na żywo) z odwiedzającymi naszą stronę internetową.

Tawk.to jest obsługiwana przez litewską firmę (tawk.to) (SMS SIA), # 6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, Łotwa, LV-1050. Twoja prywatność jest ważna dla tawk.to. Politykę prywatności można przeczytać tutaj: https://www.tawk.to/privacy-policy/.

Komponent tawk.to ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Za pomocą pliku cookie tawk.to można utworzyć pseudonimiczne profile użytkowania. Takie spseudonimizowane profile użytkowania mogą być utworzone przez administratora do przeprowadzania analizy działań odwiedzających, a także do analizowania i utrzymywania prawidłowego działania systemu czatu na żywo. Analiza służy również poprawie naszej oferty. Dane zebrane za pośrednictwem składnika tawk.to nie będą wykorzystywane do identyfikacji podmiotu danych bez uprzedniego uzyskania konkretnej wyraźnej zgody podmiotu danych. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

Osoba korzystającą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzestać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby składnikowi tawk.to ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym podmiotu. Ponadto plik cookie już ustawiony przez składnik tawk.to można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie, jako podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych, w którym uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w przetwarzaniu niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na: Art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c DS-GVO. W sporadycznych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony koniecznych do życia interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby klient lub odwiedzający nasz zakład został ranny, wówczas jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d DS-GVO. Ostatecznie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. f DS-GVO. Na tej podstawie prawnej bazuje przetwarzanie, które nie jest objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że nie naruszają interesów, podstawowych praw i podstawowych wolności danej osoby. Takie przetwarzanie jest nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes mógłby zostać przyjęty, gdyby podmiot danych był klientem administratora danych (podstawa 47 zdanie drugie, DS-GVO).

Uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Bazując podczas przetwarzania danych osobowych na art. 6 I lit. F DGVO, jest naszym uzasadnionym interesem prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już zobowiązani do wykonania umowy lub do zawierania umowy.

Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniliśmy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, żeby przekazać nam Państwa dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie mogła zostać zawarta. Zanim Państwo udostępnią nam dane osobowe, mogą Państwo zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych poinformuje Państwo, indywidualnie w każdym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, jeżeli istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje braku dostarczenia danych osobowych.

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności od czasu do czasu w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wdrożenia zmian w naszych usługach w Polityce prywatności, takich jak na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Państwa nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.

Meiser Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. St. Maczka 41
43-310 Bielsko – Biała

Telefon: +48 33 815 65 25
Telefax: +48 33 815 65 27
E-Mail: biuro@meiser.pl