Referencje

Możliwości zastosowanie produktów MEISER są bardzo zróżnicowane. Dla każdego celu zastosowania istnieje odpowiednie wykonanie np. kraty. Oprócz klasycznych krat prasowanych lub zgrzewanych, istnieje bardzo wiele różnych rozwiązań specjalnych.

Profile blachowe MEISER są alternatywą dla krat MEISER, zwłaszcza gdy wymagane jest zniwelowanie dużych rozpiętości lub zapewnienie krytej powierzchni.

Optyka krat MEISER GFK jest podobna do kraty pełnej MEISER ze stali. Zatem kraty GFK są odpowiedzią, w przypadku gdy np. środowisko jest bardzo korozyjne lub przewodzenie elektryczne nie jest pożądane.

Zastosowania i opcje produktu są niemal nieograniczone.