Normy i Certyfikaty

Obowiązujące normy

RAL GZ 638 Kraty
DIN EN ISO14122-3 Schody stalowe
DIN 24531 -2, 3 Stopnie  BPR i GFK
DIN 24537 Kraty jako pokrycia powierzchni - część 1: Kraty stalowe
DIN EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań
BGI 588 Instrukcja krat stalowych
BGR 181 Podłogi antypoślizgowe w pomieszczeniach roboczych i na obszarach pracy z poślizgiem
BS 4592 Podłogi przemysłowe i profile stopni - Wymagania ogólne i zalecenia instalacyjne

Nasze certyfikaty do ściągnięcia znajdują się tutaj