Powierzchnia

Kraty ażurowe – TWS / GRP

Powierzchnia wklęsła - Konkav (K)

Powierzchnia wklęsła jest standardową powierzchnią dla krat z tworzywa sztucznego TWS / GRP. Powstaje w naturalny sposób, w procesie produkcji poprzez krzepnięcie płynnej żywicy. W zależności od grubości płaskowników i podziału oczek uzyskuje się antypoślizgowość klasy R12 lub R13.

Powierzchnia wklęsła nadaje się do wszystkich zastosowań przemysłowych, gdzie są używane substancje śliskie (oleje i tłuszcze). Jest ona łatwa w czyszczeniu, jeśli to konieczne.

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista (KB)

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista jest również powierzchnią standardową. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty za pomocą żywicy syntetycznej. Niezależnie od grubości płaskowników i podziału oczek możliwe jest osiągnięcie najwyższej klasy odporności na poślizg R13.

Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w środowisku mokrym i wilgotnym. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.


Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista (QB)

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista dostarczana jest na życzenie. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty przy użyciu żywicy syntetycznej. Charakteryzuje się ona zwiększoną antypoślizgowością. W zależności od grubości płaskownika i podziału oczek osiąga się klasy odporności od R12 do R13.

Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań publicznych lub na powierzchniach gdzie chodzi się boso, głównie w mokrych i wilgotnych warunkach. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.Powierzchnia szlifowana na gładko (GS)

Powierzchnia szlifowana na gładko jest dostępna na zamówienie. Po wytworzeniu kraty TWS / GRP, powierzchnia szlifowana jest równomiernie, a następnie uszczelniona. Przy tej powierzchni nacisk kładziony jest przede wszystkim na łatwe czyszczenie oraz w połączeniu z odpowiednimi oczkami na umożliwieniu chodzenia po kracie na boso. Niezależnie od grubości płaskownika i podziału oczek osiągnięta zostaje klasa odporności na poślizg R10.

W zastosowaniach specjalnych osiągnięta zostaje poprzez szlifowanie precyzyjnie określona wysokość kraty TWS / GRP. Również dzięki tej powierzchni możliwe jest zastosowanie dekoracyjne krat TWS / GRP, jako wypełnienie poręczy lub jako okładzina.

Kraty profilowane – TWS / GRP – Typ I

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista (KB)

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista jest również powierzchnią standardową. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty za pomocą żywicy syntetycznej. Niezależnie od grubości płaskowników i podziału oczek możliwe jest osiągnięcie najwyższej klasy odporności na poślizg R13.

Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w środowisku mokrym i wilgotnym. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista (QB)

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista dostarczana jest na życzenie. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty przy użyciu żywicy syntetycznej. Charakteryzuje się ona zwiększoną antypoślizgowością. W zależności od grubości płaskownika i podziału oczek osiąga się klasy odporności od R12 do R13.Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań publicznych lub na powierzchniach gdzie chodzi się boso, głównie w mokrych i wilgotnych warunkach. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.


Powierzchnia profilowana (PR)

Dla wybranych wysokości płaskowników dostępna jest powierzchnia profilowana (wzdłużna). Dzięki tej powierzchni nacisk kładziony jest przede wszystkim na wymagania optyczne i możliwość łatwego czyszczenia.
Niezależnie od rozstawu płaskowników i wytrzymałości płaskowników, uzyskuje się odporność na poślizg R10.Kraty profilowane – TWS / GRP – Typ T

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista (KB)

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista jest powierzchnią standardową dla krat krytych, płyt i krat krytych z obu stron. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty krytej za pomocą żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest najwyższa klasa odporności na poślizg R13. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w środowisku mokrym i wilgotnym. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista (QB)

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista dostarczana jest na życzenie. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty przy użyciu żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest klasa odporności na poślizg R12. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań publicznych lub na powierzchniach gdzie chodzi się boso, głównie w mokrych i wilgotnych warunkach. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.


Powierzchnia profilowana (PR)

Dla wybranych wysokości płaskowników dostępna jest powierzchnia profilowana (wzdłużna). Dzięki tej powierzchni nacisk kładziony jest przede wszystkim na wymagania optyczne i możliwość łatwego czyszczenia.
Niezależnie od rozstawu płaskowników i wytrzymałości płaskowników, uzyskuje się odporność na poślizg R10.


Kraty kryte – TWS / GRP

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista (KB)

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista jest powierzchnią standardową dla krat krytych, płyt i krat krytych z obu stron. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty krytej za pomocą żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest najwyższa klasa odporności na poślizg R13. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w środowisku mokrym i wilgotnym. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista (QB)

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista dostarczana jest na życzenie. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty przy użyciu żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest klasa odporności na poślizg R13. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań publicznych lub na powierzchniach gdzie chodzi się boso, głównie w mokrych i wilgotnych warunkach. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia strukturalna łezkowa pojedyncza (STS)

Powierzchnia strukturalna łezkowa pojedyncza dostarczana jest na życzenie. Powierzchnia jest tworzona przy użyciu odpowiedniej formy podczas laminowania płyty TWS / GRP. Wysokość struktury wynosi około 0,1 mm. Osiąga się klasę odporności na poślizg R10. Powierzchnia ta charakteryzuje się przede wszystkim prostym czyszczeniem i możliwością chodzeni na boso. Zalecamy stosowanie tej powierzchni głównie wewnątrz pomieszczeń.Powierzchnia strukturalna łezkowa poczwórna (STQ)

Powierzchnia strukturalna łezkowa poczwórna dostarczana jest na życzenie. Powierzchnia jest tworzona przy użyciu odpowiedniej formy podczas laminowania płyty FRP. Wysokość struktury wynosi ok. 0,7 mm. Osiąga się klasę odporności na poślizg R11. Powierzchnia ta charakteryzuje się przede wszystkim prostym czyszczeniem i możliwością chodzeni na boso. Ze względu na zwiększoną odporność na poślizg powierzchnia ta nadaje się do stosowania w obszarach przemysłowych wewnątrz pomieszczeń.

Kraty kryte z obu stron typu „Sandwich” – TWS / GRP

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista (KB)

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista jest powierzchnią standardową dla krat krytych, paneli zabezpieczających i krat krytych z obu stron. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty krytej za pomocą żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest najwyższa klasa odporności na poślizg R13. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w środowisku mokrym i wilgotnym. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista (QB)

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista dostarczana jest na życzenie. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty przy użyciu żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest klasa odporności na poślizg R13. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań publicznych lub na powierzchniach gdzie chodzi się boso, głównie w mokrych i wilgotnych warunkach. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia strukturalna łezkowa pojedyncza (STS)

Powierzchnia strukturalna łezkowa pojedyncza dostarczana jest na życzenie. Powierzchnia jest tworzona przy użyciu odpowiedniej formy podczas laminowania płyty TWS / GRP. Wysokość struktury wynosi około 0,1 mm. Osiąga się klasę odporności na poślizg R10. Powierzchnia ta charakteryzuje się przede wszystkim prostym czyszczeniem i możliwością chodzeni na boso. Zalecamy stosowanie tej powierzchni głównie wewnątrz pomieszczeń.Powierzchnia strukturalna łezkowa poczwórna (STQ)

Powierzchnia strukturalna łezkowa poczwórna dostarczana jest na życzenie. Powierzchnia jest tworzona przy użyciu odpowiedniej formy podczas laminowania płyty FRP. Wysokość struktury wynosi ok. 0,7 mm. Osiąga się klasę odporności na poślizg R11. Powierzchnia ta charakteryzuje się przede wszystkim prostym czyszczeniem i możliwością chodzeni na boso. Ze względu na zwiększoną odporność na poślizg powierzchnia ta nadaje się do stosowania w obszarach przemysłowych wewnątrz pomieszczeń.

Podłogowe panele zabezpieczające – TWS / GRP

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista (KB)

Powierzchnia piaskowana gruboziarnista jest powierzchnią standardową dla krat krytych, paneli zabezpieczających i krat krytych z obu stron. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty krytej za pomocą żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest najwyższa klasa odporności na poślizg R13. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w środowisku mokrym i wilgotnym. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista (QB)

Powierzchnia piaskowana drobnoziarnista dostarczana jest na życzenie. Piaskowanie następuje po wytworzeniu kraty przy użyciu żywicy syntetycznej. Dodatkowo powierzchnia jest zabezpieczona środkiem Gel-Coat. Osiągana jest klasa odporności na poślizg R13. Powierzchnia piaskowana nadaje się do zastosowań publicznych lub na powierzchniach gdzie chodzi się boso, głównie w mokrych i wilgotnych warunkach. Możliwości czyszczenia przy trwałych zanieczyszczeniach substancjami oleistymi i tłustymi są ograniczone.

Powierzchnia strukturalna łezkowa pojedyncza (STS)

Powierzchnia strukturalna łezkowa pojedyncza dostarczana jest na życzenie. Powierzchnia jest tworzona przy użyciu odpowiedniej formy podczas laminowania płyty TWS / GRP. Wysokość struktury wynosi około 0,1 mm. Osiąga się klasę odporności na poślizg R10. Powierzchnia ta charakteryzuje się przede wszystkim prostym czyszczeniem i możliwością chodzeni na boso. Zalecamy stosowanie tej powierzchni głównie wewnątrz pomieszczeń.Powierzchnia strukturalna łezkowa poczwórna (STQ)

Powierzchnia strukturalna łezkowa poczwórna dostarczana jest na życzenie. Powierzchnia jest tworzona przy użyciu odpowiedniej formy podczas laminowania płyty FRP. Wysokość struktury wynosi ok. 0,7 mm. Osiąga się klasę odporności na poślizg R11. Powierzchnia ta charakteryzuje się przede wszystkim prostym czyszczeniem i możliwością chodzeni na boso. Ze względu na zwiększoną odporność na poślizg powierzchnia ta nadaje się do stosowania w obszarach przemysłowych wewnątrz pomieszczeń.