Profile konstrukcyjne - TWS / GRP

Profile konstrukcyjne - TWS / GRP

Informacje o produkcie

Profile konstrukcyjne - TWS / GRP są innowacyjną alternatywą dla konwencjonalnych materiałów budowlanych, takich jak: stal, aluminium, drewno lub beton. Przy stosunkowo małym wyborze profili TWS / GRP, może być realizowany szeroki wybór zastosowań np.: schody, pomosty, chodniki, drabiny. Wszystkie Profile konstrukcyjne - TWS / GRP są produkowane zgodnie z europejską normą EN 13706. Standardowo stosowana jest nienasycona żywica poliestrowa jako baza. Włókna szklane biegną w kierunku wzdłużnym. Cała konstrukcja uzupełniona jest przez termoplastyczną włókninę. Standardowy kolor to szary RAL 7032.

Produkcja profili konstrukcyjnych TWS / GRP jest certyfikowana zgodnie z normą ISO 9001/2015 i jest nadzorowane przez niezależne instytuty badawcze.

Dla wszystkich standardowych profili konstrukcyjnych TWS / GRP posiadamy dopuszczenie Federalnego Urzędu ds. Kolei (EBA) wg. TM 2010-354 I.NVT 4. W związku z tym profile konstrukcyjne TWS / GRP mogą być stosowane jako konstrukcje dla platform sygnałowych, chodników i schodów w budownictwie z zakresie Deutsche Bahn AG.

 

Właściwości profili konstrukcyjnych

WŁAŚCIWOŚCI NORMA JEDNOSTKA AXIAL TRANSVERSAL
Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 527-4 MPa 240 70-120
Moduł sprężystości przy rozciąganiu EN ISO 527-4 MPa 26000 8000
Wytrzymałość na zginanie EN ISO 14125 MPa 260 100-120
Moduł sprężystości przy zginaniu EN ISO 14125 MPa 24000 9000
Wytrzymałość na nacisk EN ISO 14126 MPa 250 80-90
Moduł nacisku EN ISO 14126 MPa 20000 4500
       
Odporność na uderzenia (Charpy) EN ISO 179-2 kJ/m² 180
Interlam. wytrzymałość na ścinanie EN ISO 14130 MPa 70
Gęstość ISO 1183 g/cm³ 1,85
Zawartość szkła ISO 1172 Gew. % 60
Twardość Barcola EN 59 ° >35
Spec. rezystancja skrośna DIN 53482 Ohm/cm 10^10 bis 10^15
Rezystywność powierzchniowa ISO 93 Ohm 10^12
Elektr . Wytrzymałość dielektryczna DIN VDE 303 kV/mm 5
Przenikalność DIN 53438   >5
Lin . rozszerzalność cieplna ISO 11359-2 mm/mmK 12*10^-6
Przewodność cieplna DIN 51936 W/mK 0,35
Spec Pojemność cieplna ISO 11357 kJ/kgK 1,1
Temperatura pracy ciągłej   °C -60 bis +150
Wchłanianie wody ISO 62 % 0,15
Stabilność wymiarowa Martens DIN 53462 °C 200