Tabele Obciążeń

Uwaga

Obliczenia statyczne:


Obliczenia zostały przeprowadzone na podstawie norm i wytycznych:

1. DIN 24537-3:2007-08 – Kraty jako wykładziny podłogowe - część 3: Kraty z tworzywa sztucznego
2. DIN EN 1990-NA:2010-12 – załącznik krajowy, Podstawy projektowania strukturalnego
3. RAL GZ 638:2008-09 – Kraty – zapewnienie jakości

4. Ciężar własny wg. DIN 24537-3 : 2007-08.
5. Najmniejsza szerokość podpory wg. BGI/GUV-I 588-1 wynosi 30mm.
6. Obliczone wartości są osiągane tylko przy sztywnym połączeniu systemów podłogowych z konstrukcją.

 

Obciążenia:

1. Obciążenie punktowe FP = 1,5 kN na powierzchni styku 200x200 mm i obciążenie równomiernie rozłożone Fv = 2,0 kN/m2 zostały przyjęte zgodnie z normą DIN EN ISO 14122-2 :2016-10 – Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejścia.

2. Obciążenie punktowe FP = 2,0 kN na powierzchni styku 200x200 mm i obciążenie równomiernie rozłożone Fv = 5,0 kN/m2 dla dojść, balkonów i klatek schodowych kategorii T2 zostały przyjęte zgodnie z normą DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Niemcy. Nie uwzględniono dalszych wymagań dotyczących obciążenia na powierzchni styku 50x50 mm!


Odkształcenia / Ugięcia:

1. Elastyczne odkształcenie / ugięcie podłóg pod obciążeniem może wynosić max. 0,5% (1/200) rozpiętości.

2. Różnica wysokości w połączeniach obciążonych i nieobciążonych systemów podłogowych nie może przekraczać 4 mm. Jeżeli odkształcenie elastyczne / ugięcie wynosi 1/200> 4 mm, połączenia krat muszą być zabezpieczone zamocowaniami podwójnymi. W systemach podłogowych zastosowanie podwójnych zamocowań ma znaczący wpływ na osiągalną rozpiętość. Proszę zwrócić uwagę na zaznaczone wartości w tabelach.

Kraty ażurowe

Oczka kwadratowe < 10 mm

Oczka kwadratowe max . 14 mm

Oczka kwadratowe max . 19 mm

Oczka kwadratowe max . 28 mm

Oczka kwadratowe max. 33 mm

 

 

Oczka kwadratowe max. 44 mm

Oczka prostokątne

Kraty kryte

Kraty kryte

Kraty profilowane

Kraty profilowane – I, odstęp płaskowników do 10 mm

Kraty profilowane – I, odstęp płaskowników do 15mm

Kraty profilowane – I, odstęp płaskowników do 23 mm

Kraty profilowane – T, odstęp płaskowników do 10 mm

Kraty profilowane – T, odstęp płaskowników do 13 mm

Kraty profilowane – T, odstęp płaskowników do 15 mm

Kraty profilowane – T, odstęp płaskowników do 23 mm

Kraty profilowane – T, odstęp płaskowników do 25 mm