Zarządzanie energią

MEISER pomyślnie certyfikowany zgodnie z normą ISO 50001 system zarządzania energią.

MEISER był certyfikowany w 2013 roku przez audytorów GZQ mbH dla systemu zarządzania energią ISO 50001. Podstawowym celem wprowadzenia systemu zarządzania energią jest zmniejszenie zużycia energii, a więc zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i olej opałowy. Wraz z certyfikacją kwestia energii i środowiska jest silnie zakotwiczona w polityce firmy. Projekty mające na celu zmniejszenie zużycia energii są usystematyzowane i są częścią strategii korporacyjnej. Do jednego z pierwszych działań, które są już realizowane, należą modernizacja całej hali produkcyjnej na technologię oświetlenia LED, wprowadzenie czujników wykrywających potrzeby oświetlenia, a tym samym regulujące natężenie oświetlenia, oraz ustanowienie systemu odzysku ciepła.