Schodiště

Schodiště jsou spojovacím článkem mezi minimálně dvěma různými výškovými úrovněmi. Schodiště je kombinací vertikálního stoupání a vodorovných nášlapů. (Více informací)

Úniková a požární schodiště

Průmyslová a údržbová schodiště

Vnitřní a balkonová schodiště

Atypické konstrukce

Schodiště slouží k horizontálnímu a vertikálnímu zpřístupnění budov a k překonání výškových rozdílů s co nejmenším vynaložením síly. Při plánování rozsáhlých projektů se vždy na počátku řeší stavebně právní otázky a otázky bezpečnosti, vychází se z potřeb uživatelů, z funkce a prostorových možností, důraz se klade na přehlednost, dopravní zatížení i na estetičnost.

Kromě schodišť (20 – 45°) je možné k propojení podlaží použít i rampy s mírným sklonem (0 – 20°). Dalším typem pevných přístupů jsou i žebříková schodiště (45 – 75°) a žebříky (75 – 90°). Kromě schodišť (20 – 45°) je možné k propojení jednotlivých ploch s různou výškovou úrovní použít i rampy (podle DIN 18024) s mírným sklonem (max 6%). Tyto možnosti jsou využívány především v budovách, v nichž musí být přístupové cesty vybudovány bezbariérově tak, aby byly schůdné i pro osoby v pokročilém věku a osoby postižené.

Schodiště je zpravidla chápáno jako dlouhodobá investice. Má přispívat k estetickému vzhledu, zároveň má být funkční a v souladu se základními předpisy (DIN, GUV, dotace atd.). Povrchová úprava musí být zvolena podle minimálních požadavků v místě instalace.

Schodiště se dělí z hlediska stavebního práva na zařízení povinná a nepovinná a dále na schodiště přímá a točitá. Vaše požadavky zapracujeme společně do plánů, výkresů a posléze je podle Vašich představ realizujeme v podobě esteticky působivého a funkčního schodiště. Široká paleta našich výrobků přitom sahá od únikových venkovních schodišť přes různé typy schodišť průmyslových až po elegantní schodiště do obytných prostor.